Komplexy vybraných přechodných kovů s rostlinnými látkami s anti-NF-kappa B a pro-PPAR duální aktivitou

Kód projektu
GF21-38204L
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Medizinische Universitaet Wien

Zánětlivé nemoci představují významný zdravotní problém. Slibným terapeutickým přístupem je modulace genové exprese prostřednictvím modulace aktivity prozánětlivého transkripčního faktoru NF-κB a protizánětlivých jaderných receptorů PPAR. Cílem tohoto projektu je identifikovat látky s duální aktivitou proti NF-κB a pro PPAR. Syntéza nových sloučenin bude založena na vybraných prenylovaných fenolech z léčivých rostlin. Tyto látky budou sloužit jako ligandy pro koordinaci s přechodnými kovy (např. Zn, Cu, Fe, Au). Komplexní sloučeniny budou hodnoceny na základě jejich schopnosti inhibovat NF-κB a stimulovat PPAR a tím modulovat genovou expresi in vitro. Slibné sloučeniny budou testovány na účinek proti buněčnému stárnutí na buňkách HUVEC vystavených TNFα. In vivo protizánětlivé účinky vybraných látek budou studovány na předklinických modelech. Originalita projektu spočívá v identifikaci látek se silným protizánětlivým účinkem, které by mohly být využity při léčbě zánětlivých onemocnění.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info