Informace o projektu
Testování biologické aktivity vybraných přírodních látek in vitro

Kód projektu
MUNI/A/1654/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

V rámci předkládaného projektu se plánujeme zameřit na testování antibakteriální, antidiabetické, antioxidační a protizánětlivé aktivity. Přírodní látky rostlinného původu slouží velmi často přímo jako použitelná léčivá látka nebo jako strukturní základ pro semisyntetickou úpravu. Zvládání infekčních onemocnění při roustoucí antibiotické rezistenci, dále metabolických onemocnění jako je diabetes mellitus II. typu a nebo zánětlivých a pro-oxidačních procesů, které jsou podkladem patofyziologie mnoha onemocnění, je velkou výzvou, ke které může tento projekt alespoň malým dílem přispět.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info