Cena CRYTUR 2021

18. 8. 2021

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, a tím podpořit jejich snahu aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Ceny pro výherce:

  1. místo 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce
  2. místo 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce
  3. místo 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech). Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Zájemci o účast v soutěži doručí do 30. 9. 2021 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov.

Odevzdání diplomové práce lze po dohodě prodloužit do 15. října 2021.

Další informace k pravidlům soutěže jsou dostupné na internetových stránkách ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info