Cena Contipro 2021

11. 5. 2021

Soutěž pro mladé vědce

Ocenění za nejlepší diplomovou práci je určené pro studenty zabývající se základním, nebo aplikovaným výzkumem v oblasti přírodních věd. Probíhá formou dvoukolové soutěže volně na téma biomateriálů, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny.

Nové tváře světové vědy

Hledáme nové talenty v oblasti výzkumu! Chceme motivovat nadané studenty
s předpoklady pro vědeckou činnost k další práci v oboru. Nejlepší řešitelé diplomových prací v oblasti přírodních věd se stanou nositeli prestižní Ceny Contipro.

Získejte pravou odměnu

Nejlepší řešitelé diplomových prací obdrží finanční odměny v celkové výši 160 000 Kč. Všichni účastníci navíc získají zpětnou vazbu a zkušenosti z úspěšného výzkumného a vývojového pracoviště české farmaceutické firmy Contipro.

Témata

Přihlaste svou diplomovou práci z oblasti biomateriálů, tkáňového inženýrství nebo regenerativní medicíny do soutěže Cena Contipro.

Uvítáme práce z různých oborů, např. chemická syntéza, materiálové inženýrství, analytická a fyzikální chemie, molekulární a buněčná biologie, farmacie, atd.

 

Harmonogram ročníku 2021

1. března 2021
Vyhlášení soutěže

31. května 2021
Ukončení přihlašování do soutěže 

30. června 2021
Finálové kolo

Stručné podmínky soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit autoři diplomových prací obhajovaných na české nebo slovenské VŠ od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021, kteří včas odevzdají řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh. Práce mohou být zpracovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a musí splňovat veškeré formální náležitosti.

Vyhodnocení soutěže

Všechny řádně přihlášené práce budou posouzeny expertní komisí složenou z externistů a jednoho zástupce společnosti Contipro. Komise vybere osm nejlepších řešitelů, kteří postoupí do finálového kola, které proběhne formou osobní prezentace (dle situace s COVID online) v sídle společnosti v Dolní Dobrouči na konci června.

Hodnotit se bude především:

  • Odborná kvalita práce
  • Inovativnost a originalita
  • Přínos k současnému stavu poznání a aplikovatelnost
  • Úroveň prezentace výsledků a ústní projev ve finálovém kole
  • Plné využití časové dotace
  • Schopnost reakce na dotazy

Více informací naleznete ZDE


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info