Cena Alfreda Badera v roce 2021

13. 4. 2021

Česká společnost chemická vyhlašuje každoročně soutěž o Cenu Alfreda Badera za organickou chemii. Nominováni mohou být mladí vědci do 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr v zahraničí (na postdoktorskou stáž se tato podmínka nevztahuje). Podrobné podmínky zde

Obvyklým obsahem přihlášených prací je organická syntéza, avšak přihlášené práce mohou rovněž zahrnovat studie mechanismů. Na druhé straně do působnosti Ceny nepřísluší práce z analytické oblasti (včetně strukturní analýzy), měření fyzikálních dat (mj. měření různých rovnováh a energetických veličin), studie substitučního efektu a výpočetní chemie. 

Přihláška obsahuje: 

  • separáty publikovaných prací přihlášených do soutěže
  • souhrn vlastních výsledků s příslušným komentářem v rozsahu do 8 běžných strojopisných stran
  • seznam publikací uchazeče 
  • životopis (se zaměřením na odborný vývoj)
  • doporučení a podpůrné dokumenty jsou vítány

Uchazeč podá souhrn vlastních výsledků, seznam publikací a životopis ve vytištěné verzi a k tomu tyto materiály dodá v elektronické verzi (formát pdf). K tomu přidá elektronickou verzi separátů svých prací na vhodném nosiči. 

Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické (Novotného lávka 5, 11668 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty. Termín pro podání přihlášek je 15. června 2021

Vítěz získá finanční odměnu. Od roku 2020 jsou ceny dotovány částkou 5400 USD (ekvivalent v Kč).

Podmínky soutěže stanovuje Statut ceny, doplňující informace naleznete na internetových stránkách společnosti. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info