Erasmus+
studijní pobyt

Díky Erasmu máš jedinečnou možnost během svého studia strávit až 24 měsíců v zahraničí.

Farmaceutická fakulta má v rámci Evropy smlouvu s 35 partnerskými univerzitami,
na které můžeš vyrazit a zjistit, jak se Farmacie studuje za hranicemi. 

Na kterou se vydáš ty?

Seznam partnerských univerzit

Seznam univerzit, se kterými má Farmaceutická fakulta uzavřenou smlouvu o spolupráci, je k dispozici zde.

Přihláška a výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá na fakultní úrovni vždy 2x ročně, a to na následující akademický rok. Je tedy potřeba studijní pobyt plánovat s dostatečným předstihem.

1. kolo: leden-únor
2. kolo: červenec-srpen - doplňkové, už pouze pro pobyty v jarním semestru

Student si v řádném termínu podá online přihlášku v ISOIS, kde má možnost vybrat si až 3 zahraniční univerzity a seřadit je podle svých preferencí.

Součástí přihlášky jsou dva dokumenty v anglickém jazyce:

  • motivační dopis – student popíše svoji motivaci k účasti v programu Erasmus+, proč si vybral danou univerzitu a jaký přínos v rámci svého studia očekává
  • krátký strukturovaný životopis

Prosím pozor: ne každá naše partnerská univerzita umožňuje studium Farmacie v angličtině, některé nabízejí předměty pouze v jazyce dané země nebo je výběr předmětů v angličtině omezený. Je tedy potřeba si před podáním přihlášky projít webové stránky univerzity a dohledat si informace o nabídce předmětů.

Toto se týká zejména univerzit ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii a Německu.

Podmínky účasti

  • Student musí být v době výběrového řízení i po celou dobu pobytu řádně zapsaný ke studiu na fakultě, studium nesmí přerušit ani ukončit.
  • Délka pobytu 2 – 12 měsíců
  • Získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů na hostující univerzitě
  • Vyjet v rámci programu Erasmus+ je možné opakovaně, za jeden studijní cyklus (Bc/NMgr/PhD) celkem na 12 měsíců, během pětiletého magisterského cyklu je možné vyjet až na 24 měsíců.
  • Pokud student vycestuje do země svého původu, má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a nemá nárok na přidělení finanční podpory.
  • Podrobné podmínky a informace o programu jsou k dispozici na webu Centra zahraniční spolupráce (CZS).

Finanční podpora

Finanční podpora slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů, jedná se o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí – předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

Stipendium je vypočítané na základě předpokládané délky pobytu, kdy platí, že 1 měsíc = 30 dní, a je přiznané pouze na období fyzické mobility, na online výuku se nepřiznává. 

Diferenciace grantu pro Erasmus+ studijní pobyty:

  • 600 EUR/měsíc – země s vysokými životními náklady:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

  • ​480 EUR/měsíc – země s nižšími životními náklady:

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko

 

+ Možnosti navýšení finanční podpory:

Green Erasmus
příspěvek ve výši 50 EUR na využití ekologicky šetrné dopravy (autobus, vlak, spolujízda autem).

Navýšení pro studenty pocházející ze znevýhodněného socioekonomického prostředí
o 250 EUR/měsíc na základě písemného potvrzení nároku na přídavky na dítě z Úřadu práce.

Navýšení pro studenty se specifickými potřebami
na pokrytí zvýšených nákladů spojených s např. bezbariérovým přístupem, potřebnou lékařskou péčí, dietními opatřeními (diabetes, celiakie atd) a podobně.

Další podrobnosti na webu CZS.

Výběr a uznání předmětů

Ideální variantou je vybrat si na zahraniční univerzitě takové předměty, které se svým obsahem shodují s těmi na naší fakultě, aby mohly být do studia uznané jako povinné (A) nebo povinně volitelné (B) formou předmět za předmět. K uznání těchto předmětů je potřeba si dopředu zajistit souhlas garanta daného předmětu, kterému stačí poslat sylabus předmětu na hostující univerzitě, na základě kterého posoudí, jestli se předměty obsahově shodují. 

Na druhou stranu je určitě dobré využít i toho, že zahraniční univerzity nabízejí předměty, které bys neměl možnost studovat u nás, a rozšířit si tak obzory a obohatit své znalosti nad rámec studia na MU. Takové předměty budou samozřejmě také plně uznané do studia, a to buď jako volitelné (C) nebo povinně-volitelné jiným způsobem (D) v plné kreditové hodnotě. 


Studium na zahraniční univerzitě se realizuje na základě tvz. Learning Agreementu (LA), neboli studijní smlouvy. Tento dokument se vyplňuje online v ISOIS před začátkem pobytu. Student si v LA vyplní předměty, které by chtěl v zahraničí studovat a odešle pak ke schválení koordinátorům na MU i na hostující univerzitě (schvalování probíhá automaticky v ISOIS). U předmětů s formou uznání A a B je potřeba do LA nahrát i souhlas garanta s uznáním (např. screenshot emailu od garanta). 

Výběr předmětů doporučujeme konzultovat s oborovou koordinátorkou programu Erasmus+, tou je na naší fakultě Vendula Stará, kterou najdeš na zahraničním oddělení (v budově studijního).

Před odjezdem

Poté, co budeš na fakultě vybraný na studijní pobyt, nominujeme tě na CZS, kde si tě převezme koordinátorka, která tě bude informovat o dalších administrativních krocích, které je potřeba před začátkem pobytu vyřídit. 

Nejdůležitější je přijít před odjezdem do zahraničí na CZS podepsat Účastnickou smlouvu, bez které není možné pobyt realizovat a na základě které ti bude i vyplacené stipendium Erasmus+.

Podrobné informace a pokyny budeš od CZS dostávat emailem a jsou také k dispozici na webových stránkách


Před odjezdem je také potřeba založit si Evidenci studijního pobytu v IS:

IS – Student – Během studia – Stáže, studijní a pracovní pobyty.

Založením evidence dáš studijnímu oddělení na vědomí, že se chystáš odjet do zahraničí, a IS ti přestane posílat upozornění, že nemáš v daném semestru zapsané na MU žádné předměty. Přes evidenci si pak budeš po ukončení pobytu také žádat o uznání předmětů a kreditů do studia.

Během pobytu

Po příjezdu na hostující univerzitu ještě mohou proběhnout dodatečné změny v zápisu předmětů, a proto je možné prvních 5 týdnů semestru dělat změny v Learning Agreementu (LA). Je dobré počkat, až budeš znát finální podobu rozvrhu, a až poté změny zavést do ISOIS a odeslat ke schválení.

Schválené změny v LA je pak potřeba také nahrát do Evidence pobytu v IS, aby k nim bylo přihlédnuto při uznávání předmětů po návratu.

Pokud se ti bude na hostující univerzitě líbit, můžeš požádat o prodloužení pobytu, které je však možné pouze v rámci jednoho akademického roku, tj. z podzimního na jarní semestr.

S prodloužením samozřejmě musí souhlasit hostující univerzita a podepsanou žádost o prodloužení je potřeba nahrát do ISOIS nejpozději 30 dní před původně plánovaným ukončením pobytu.

Podrobné informace najdeš opět na webu CZS

Návrat a uznání předmětů

Po ukončení pobytu je potřeba do Evidence pobytu v IS nahrát závěrečné dokumenty (Confirmation of Study Period a Transcript of Records) a podat si žádost o uznání předmětů.

Dle směrnice rektora MU č.8/2011 je potřeba si požádat o uznání všech předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě, ať už povinných, tak i těch volitelných.

Podrobný návod na podání žádosti o uznání najdeš tady

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se neváhej obrátit na zahraniční oddělení fakulty nebo na erasmus@pharm.muni.cz. 

Mgr. Vendula Stará

Oborová koordinátorka Erasmus+ pro FaF

telefon: 602 247 584
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info