doc. RNDr. Jan Hošek, Ph.D.

docent – Ústav molekulární farmacie


kancelář: 310
Palackého třída 1946/1
612 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 541 562 852
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Obor řízení Genomika a proteomika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 9. 2018
Datum ukončení řízení 1. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Regulation of the expression and activity of proteins involved in the inflammatory response by natural flavonoids
Oponenti habilitační práce Univ.-Prof. Dr. Verena M. Dirsch (Univerzita Vídeň)
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Ing. Milan Nagy, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 3. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D. (Farmaceutická fakulta UK Bratislava, SR)
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. (UP Olomouc)
doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info