doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

zástupce přednosty ústavu – Farmakologický ústav


kancelář: bud. A19/331
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4531
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Farmakologický ústav, CEITEC
Obor řízení Lékařská farmakologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 11. 2013
Datum ukončení řízení 1. 5. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Stanovení fenotypu enzymů cytochromu P450 pomocí modelových substrátů pro klinické a experimentální použití
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. (1. LF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 1. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (MU Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. (3. LF UK Praha)
prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 3. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info