Historie děkanů fakulty

 • Historie děkanů Farmaceutické fakulty MU (1952–1960)

  1952 – 1955

  Doc. RNDr. PhMr. Vladimír Homola

 • 1955 – 1960

  Doc. RNDr. PhMr. Miroslav Penka

 • Historie děkanů Farmaceutické fakulty VFU (1991–2020):

  1991 – 1994

  Prof. RNDr. PhMr. Vladimír Smečka, CSc.

 • 1994 – 2000

  Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h. c.

 • 2000 – 2006

  Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

 • 2006 – 2014

  Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.

 • 2014 – 2018

  MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

 • Od r. 2018

  Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info