Úloha hořčíku a zinku v lidském těle a možnosti jejich terapeutického uplatnění

(Seminář pro lékárníky a farmaceutické asistenty)

13.10.2022, Farmaceutická fakulta MU Brno

Charakteristika kurzu:

Tento odborný seminář je zaměřený na problematiku hořčíku a zinku, jejich působení v lidském organismu a možnosti terapeutického uplatnění. (Anotace jednotlivých přednášek jsou uvedeny níže.)

Obsah kurzu:
 1. Význam hořčíku v lidském těle (MUDr. Jana Nováková, Ph.D.)
 2. Biologická dostupnost přípravků s obsahem magnézia (PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.)
 3. Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních respiračních infekcí (PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.)
 4. Zinek v dermatologii pro potřeby farmaceutů (PharmDr. Martina Nováková)
Termín a místo konání:
 • 13.10.2022, 16:30 – 19:30 (3 hod – odborný program 165 minut)
 • Farmaceutická fakulta MU, budova č. 44, velká posluchárna, areál VETUNI, Palackého tř. 1, 612 42 Brno

Doprava na místo konání:

 • MHD: tramvají č. 1 a 6, výstup na zastávce Kartouzská.
 • Autem: parkování je možné v areálu VETUNI (vjezd z ulice Palackého tř., parkování zpoplatněno 30 Kč/h, první hodina zdarma), případně v přilehlých ulicích.
Časový harmonogram:
 • 16,30 Zahájení – úvod
 • 16,35-17,35 Význam hořčíku v lidském těle (MUDr. Jana Nováková, Ph.D.)
 • 17,35 -18,00 Biologická dostupnost přípravků s obsahem magnézia (PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.)
 • 18,00 – 18,15 přestávka
 • 18,15- 18,45 Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních respiračních infekcí (PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.)
 • 18,45-19,15 Zinek v dermatologii pro potřeby farmaceutů (PharmDr. Martina Nováková)
 • 19,15-19,30 - Diskuse a závěr
Účastníci:

Tento odborný seminář je určen pro lékárníky, farmaceutické asistenty a další odbornou veřejnost.

Přednášející:
 • PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. (Farmaceutická fakulta MU Brno)
 • MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (Lékařská fakulta MU Brno)
 • PharmDr. Martina Nováková (Farmaceutická fakulta MU Brno)
Cena:

250,- Kč

Pořadatel a kontakt:
 • Institut celoživotního vzdělávání, Farmaceutická fakulta MU Brno
 • Odborný garant: PharmDr. Bc. Hana Kotolová Ph.D., kotolovah@pharm.muni.cz, tel. +420 54156 2894

Partnerem semináře je společnost Wörwag Pharma Česko s.r.o.

Tato akce byla schválena a zaregistrována pod číslem 22512 a byla ohodnocena 7 body do celoživotního vzdělávání ČLnK.

Přihlašování:

Přes Obchodní centrum MU


Anotace přednášek:
Význam hořčíku v lidském těle 

Přednášející: MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

V přednášce se zabýváme úlohou hořčíku v lidském organismu. Zmiňujeme jeho fyziologický význam, a především uvádíme poruchy jeho homeostázy v organismu. Z nich se věnujeme přednostně hypomagnezémii a jejím důsledkům. Insuficience hořčíku hraje důležitou roli při rozvoji srdečních arytmií, hypertenze, neurologických projevů a onemocnění a při dalších patologických stavech. Na závěr zmíníme dnešní možnosti suplementace hořčíku při jeho nedostatku.

Biologická dostupnost přípravků s obsahem magnézia 

Přednášející: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Hořčík je velmi důležitý prvek, jehož deficit má četné akutní i chronické symptomy.

V praxi se používá mnoho perorálních komerčních přípravků s obsahem hořčíku. Výběr přípravku, který by dosahoval požadovaného biologického efektu suplementace hořčíku, je však často založen pouze na empirii. Obecně jsou organické sloučeniny hořčíku lépe rozpustné než anorganické, avšak chybí dostatečné důkazy o farmakokinetice a biologické dostupnosti hořčíku jednotlivých přípravků. Tuto problematiku otevře naše přednáška a bude reagovat na současné dostupné poznatky.

Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních respiračních infekcí 

Přednášející: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Významnou roli v imunitním systému hraje zinek. Zinek je po železe druhým nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle. Zinek představuje esenciální mikroelement s pluripotentními biologickými účinky. Má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. Podílí se na integritě epiteliálních bariér, ovlivňuje proliferaci, diferenciaci a maturaci leukocytů a lymfocytů, stimuluje tvorbu interferonu α a příznivě moduluje zánětlivou odpověď. Zinek má významný efekt na virové infekce prostřednictvím modulace vstupu virových částic a ovlivněním jejich fúze, replikace a translace. Vyrovnaná plazmatická hladina zinku příznivě ovlivňuje imunitní odpověď, jedinci se sníženou hladinou zinku jsou náchylnější k respiračním onemocněním.

Zinek v dermatologii pro potřeby farmaceutů 

Přednášející: PharmDr. Martina Nováková

Přednáška bude zaměřena na vysoký význam zinku pro lidský organismus jako esenciálního stopového prvku s mnohočetnými účinky. Konkrétně bude zaměřena na oblast dermatologických indikací, s nimiž se farmaceuti a farmaceutičtí asistenti v běžné denní praxi v souvislosti jak s výdejem, tak v rámci odborného poradenství setkávají. Bude zmíněn jeho význam u dermatologických infekcí, zánětlivých dermatóz typu acne vulgaris, u aftózní stomatitidy, atopické dermatitidy a psoriázy, a také jeho role při poruchách kůže, vlasů a sliznic jako je např. alopecie a vitiligo. Přednáška se bude opírat o nové dostupné poznatky z této oblasti.

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.: Absolvovala Farmaceutickou fakultu VFU Brno – všeobecná farmacie, rigorózní a postgraduální studium farmakologie a toxikologie. Získala atestaci z Klinické farmacie IPVZ Praha. Podílí se na výuce a provádí výzkum v rámci Ústavu farmakologie a toxikologie FaF MUNI Brno. Je garantkou předmětů Farmakoterapie a klinická farmakologie, Klinická farmacie a Volně prodejné léky. Odborně se zaměřuje na problematiku metabolického syndromu jako komorbidity psychiatrických poruch, zajímá se o terapeutickou hodnotu psychofarmak a racionálního užívání volně prodejných léčiv. Má zkušenosti jako lékárník a konzultující klinický farmaceut. Aktivně přednáší v kontinuálním a specializačním vzdělávání farmaceutů a lékařů.

MUDr. Jana Nováková, Ph.D.: 

.

.

 

PharmDr. Martina Nováková: Absolvovala Farmaceutickou fakultu VFU Brno, nyní se v rámci postgraduálního studia v oblasti farmakologie a toxikologie zaměřuje na experimentální a klinické konsekvence dlouhodobě působících parenterálních antipsychotik. Podílí se na výuce v předmětech Klinická farmacie, Volně prodejná léčiva, Zdravotnické prostředky, Lékárenství a Právo a etika pro farmaceuty. Kromě svého výzkumného zaměření v rámci postgraduálního studia se zabývá komplexně oblastí zdravotnických prostředků a jejich uplatnění v rámci wound managementu, inkontinence, u diabetes mellitus nebo u stomických pacientů atd. Má pracovní zkušenosti také jako lékárník.

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Odborný garant kurzu

telefon: 541 562 894
e‑mail:
PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FaF

telefon: 541 562 953, 725 444 050
e‑mail:
Bc. Oldřich Chmela

Správce CIT FaF, Technická podpora kurzů CŽV

telefon: 778 527 919
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info