Řádné zasedání Akademického senátu FaF MU

Vážení senátorky a senátoři, vážení hosté,

řádné zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty MU se bude konat v pátek 2. 6. 2023 od 10:00 v zasedací místnosti 038 v budově 44. Zasedání bude probíhat hybridní formou: ze zasedací místnosti budeme připojeni prostřednictvím MS Teams s těmi, co se nemohou zúčastnit osobně.

Tímto Vás na zasedání srdečně zvu.

Program zasedání:

 1. Zahájení zasedání
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele
 4. Informace děkana
 5. Výroční zpráva o hospodaření FaF MU za rok 2022
 6. Položkový rozpočet FaF MU na rok 2023
 7. Podmínky pro přijetí ke studiu do BSP Kosmetické prostředky na akademický rok 2023/2024
 8. Termíny řádných zasedání AS FaF MU v podzimním semestru 2023
 9. Různé
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Ukončení zasedání

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.

předseda AS FaF MU

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info