Pozvánka na 17. zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty MU

 • 26. září 2023
  14:00 – 17:00
 • zasedací místnost 038 v budově 44, Farmaceutická fakulta, VETUNI Brno

Vážené senátorky a senátoři, vážení hosté,

Řádné zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty MU se bude konat v úterý 26. 9. 2023 od 14:00 v zasedací místnosti 038 v budově 44. Zasedání bude probíhat hybridní formou: ze zasedací místnosti budeme připojeni prostřednictvím MS Teams s těmi, co se nemohou zúčastnit osobně. Odkaz na schůzku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad49b3f2ebe4545c1b000582b6e1fa2aa%40thread.tacv2/1695133345111?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%220bdd67f6-e80b-4672-b786-e4588d07cca0%22%7d

Tímto Vás na zasedání srdečně zvu.

Program zasedání:

 1. Zahájení zasedání
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba místopředsedy AS FaF z řad Studentské komory
 5. Informace děkana
 6. Projednání a schválení vnitřního předpisu – Statut FaF MU
 7. Projednání a schválení vnitřního předpisu – Volební řád AS FaF MU
 8. Podmínky přijímacího řízení do MSP Farmacie na FaF MU pro akademický rok 2024/2025
 9. Podmínky přijímacího řízení do MSP Pharmacy na FaF MU pro akademický rok 2024/2025
 10. Podmínky přijímacího řízení do BSP Kosmetické prostředky pro akademický rok 2024/2025
 11. Navržení delegáta za Farmaceutickou fakultu MU do Rady vysokých škol na funkční období 2024-2026
 12. Různé
 13. Návrh a schválení usnesení
 14. Ukončení zasedání

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.

předseda AS FaF MU

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info