Zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity

Pozvánka na 14. zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity

Vážení senátorky a senátoři, vážení hosté,

Řádné zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty MU se bude konat v pondělí 28. 11. 2022 od 12:00 v zasedací místnosti 038 v budově 44. Zasedání bude probíhat hybridní formou: ze zasedací místnosti budeme připojeni prostřednictvím MS Teams s těmi, co se nemohou zúčastnit osobně. Odkaz na schůzku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad49b3f2ebe4545c1b000582b6e1fa2aa%40thread.tacv2/1669032210907?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%220bdd67f6-e80b-4672-b786-e4588d07cca0%22%7d

Tímto Vás na zasedání srdečně zvu.

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.

předseda AS FaF MU

Program zasedání:

 1. Zahájení zasedání
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele
 4. Informace děkana
 5. Vyjádření se k záměru děkana jmenovat proděkana FaF
 6. Projednání plánu realizace Strategického záměru FaF – Priority pro rok 2023
 7. Projednání a schválení podmínek pro přijetí ke studiu do programů DSP na akademický rok 2023/2024
 8. Schválení termínů řádných zasedání AS FaF MU v jarním semestru 2023
 9. Různé
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Ukončení zasedání

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info