Zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity

Program zasedání:

 1. Zahájení zasedání
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele
 4. Informace děkana
 5. Položkový rozpočet FaF MU na rok 2022
 6. Výroční zpráva o hospodaření FaF MU za rok 2020
 7. Výroční zpráva o hospodaření FaF MU za rok 2021
 8. Podmínky pro přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi do MSP na FaF MU pro akademický rok 2022/2023
 9. Různé
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Ukončení zasedání

 

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info