Zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity

 • 9. prosince 2021
  9:30
 • Online MS Teams

Program zasedání:

 1. Zahájení zasedání
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele
 4. Informace děkana
 5. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti za rok 2020
 6. Projednání a schválení novelizovaného Statutu FaF MU
 7. Projednání a schválení novelizovaného Volebního řádu AS FaF MU
 8. Projednání a schválení novelizovaného Jednacího řádu AS FaF MU
 9. Nominace kandidáta do Ubytovací komise MU
 10. Projednání a schválení termínů zasedání AS FaF MU v roce 2022
 11. Různé
 12. Návrh a schválení usnesení
 13. Ukončení zasedání

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info