Řádné zasedání Akademického senátu FaF MU

 • 29. března 2023
  9:00
 • zasedací místnosti 038 v budově 44 nebo https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad49b3f2ebe4545c1b000582b6e1fa2aa%40thread.tacv2/1679488750103?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%220bdd67f6-e80b-4672-b786-e4588d07cca0%22%7d

Vážení senátorky a senátoři, vážení hosté,

Řádné zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty MU se bude konat ve středu 29. 3. 2023 od 9:00 v zasedací místnosti 038 v budově 44. Zasedání bude probíhat hybridní formou: ze zasedací místnosti budeme připojeni prostřednictvím MS Teams s těmi, co se nemohou zúčastnit osobně.

Tímto Vás na zasedání srdečně zvu.

Program zasedání:

 1. Zahájení zasedání
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele
 4. Informace děkana
 5. Rámcový rozpočet FaF na rok 2023
 6. Předchozí souhlas se jmenováním člena Vědecké rady FaF MU
 7. Předchozí souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise FaF MU
 8. Výroční zpráva o činnosti za rok 2022
 9. Různé
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Ukončení zasedání

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.

předseda AS FaF MU

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info