Pozvánka na 20. zasedání Akademického senátu FaF MU

 • 4. března 2024
  10:00
 • pondělí 4. 3. 2024 od 10:00 v zasedací místnosti 038 v budově 44

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad49b3f2ebe4545c1b000582b6e1fa2aa%40thread.tacv2/1708946112177?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%220bdd67f6-e80b-4672-b786-e4588d07cca0%22%7d

Vážení senátorky a senátoři, vážení hosté,

zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty MU se bude konat v pondělí 4. 3. 2024 od 10:00 v zasedací místnosti 038 v budově 44. Zasedání bude probíhat hybridní formou: ze zasedací místnosti budeme připojeni prostřednictvím MS Teams s těmi, co se nemohou zúčastnit osobně. Odkaz na schůzku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad49b3f2ebe4545c1b000582b6e1fa2aa%40thread.tacv2/1708946112177?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%220bdd67f6-e80b-4672-b786-e4588d07cca0%22%7d

Tímto Vás na zasedání srdečně zvu.

Program zasedání:

 1. Zahájení zasedání
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele
 4. Schválení členů Legislativní komise
 5. Schválení členů Ekonomické komise
 6. Volba členů Volební a mandátové komise
 7. Zpráva o činnosti AS FaF v roce 2023
 8. Různé
 9. Návrh a schválení usnesení
 10. Ukončení zasedání

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.
předseda AS FaF MU

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info