Zvýšení prospěchových stipendií přináší novou motivaci pro studenty

Na začátku října se na Farmaceutické fakultě sešla Stipendijní komise, která projednávala prospěchová stipendia za výborné studijní výsledky v magisterském studiu Farmacie. Za předchozí akademický rok 2021/2022 byla přiznána tato stipendia 40 vynikajícím studentům s nejlepším studijním prospěchem.

20. 10. 2022

Stipendijní komise Farmaceutické fakulty navrhla využít a rozdělit maximální výši prostředků, které byly pro tento účel k dispozici. „Jsme rádi, že jsme mohli adekvátně ohodnotit studenty, kteří měli v minulém roce nadprůměrné studijní výsledky. Chceme je tak samozřejmě nadále podporovat a motivovat, aby ve své píli a zájmu o učení pokračovali a dosahovali těch nejlepších výsledků,“ říká PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., proděkanka pro studium na Farmaceutické fakultě.

Kritéria pro získání prospěchových stipendií jsou pevně stanovená opatřením fakulty a dělí se na dvě kategorie. Studijní průměr za celý akademický rok, čítající podzimní i jarní semestr, musí mít student do 1,10, respektive do 1,30. „Jelikož komise schválila rozdělení všech finančních prostředků, které jsme měli k dispozici, došlo k výraznému navýšení, dokonce zdvojnásobení, vyplácené částky ve srovnání s předchozím akademickým rokem,“ upozorňuje paní proděkanka pro studium. Vynikajícím studentům s průměrem do 1,10 bylo přiznáno stipendium ve výši 15000 CZK. Studenti s průměrem do 1,30 pak obdrželi stipendium ve výši 7500 CZK.

Nezanedbatelná výše stipendijní podpory bude jistě motivací pro další studenty, kteří navážou svými kvalitními výsledky na již oceněné. „Věříme, že vyšší prospěchové stipendium bude další motivací pro šikovné a talentové studenty, kterých máme u nás fakultě velký počet,“ uzavírá PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info