Zasedání AS FaF MU 4.2.2021 ve 14:00

1. 2. 2021

Pozvánka na zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty
Masarykovy univerzity

 

Vážení senátoři a hosté,


dovoluji si Vás pozvat na zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty MU,
které se uskuteční online v prostředí Teams ve čtvrtek 4. 2. 2021 od 14 hod.


Program zasedání:


1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu jednání
3. Vyhlášení volby děkana FaF
4. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení MSP Farmacie pro rok 2021
5. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení DSP Farmacie pro rok 2021
6. Volba členů legislativní komise
7. Volba členů ekonomické komise
8. Harmonogram zasedání v roce 2021
9. Různé
10. Návrh a schválení usnesení
11. Ukončení zasedání


Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
předseda AS FaF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info