Úspěšné pokračování spolupráce v rámci nadnárodního projektu V4

Díky finanční podpoře projektu Visegrad Fund bylo umožněno navázání a postupné rozšiřování spolupráce tří prestižních farmaceutických fakult. Do řešení projektu se zapojily Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika), Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (Slovenská republika) a Farmaceutická fakulta Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Polská republika). V rámci spolupráce proběhne v pátek 14. 4. vzdělávací workshop, který si nenechte ujít a informace k němu naleznete v Kalendáři akcí níže.

11. 4. 2023

Bez popisku

Prvním hostujícím pracovištěm byla naše brněnská Farmaceutická fakulta (09. 05. 2022 – 13. 05. 2022). Během týdenní návštěvy polské a slovenské delegace proběhly workshopy zaměřené na syntézu biologicky aktivních látek a ověření jejich struktury. V laboratořích Ústavu chemických léčiv si účastníci syntetizovali vlastní biologicky aktivní sloučeninu. Následně si ověřovali strukturu a čistotu jimi připravené látky pomocí vybraných instrumentálních analytických metod jako jsou infračervená spektroskopie (IR), spektrofotometrie, nukleární magnetická rezonance (NMR) a vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).

Na zmíněné téma navázali svou sérií workshopů kolegové z bratislavské Farmaceutické fakulty. Během září (19. 09. 2022 – 23. 09. 2022) si účastníci projektu vyzkoušeli celou řadu pokročilých experimentů z oblasti analýzy léčivých substancí. Jeden z celodenních workshopů byl zaměřen na široké spektrum možností využití molekulového modelování při designu nových léčiv. Součástí stáže byly i základní in-vitro experimenty zorganizované na Virologickém ústavu, Biomedicínského centra Slovenské akademie věd v Bratislavě. Velice zajímavou zkušeností pro hosty bylo také hodnocení uvolňování léčiva z konkrétní polotuhé lékové formy za pomoci jednoduchého testu využívajícího Franzových difuzních cel.

V březnu (20. 03. 2023 – 24. 03. 2023) představili své pracoviště kolegové z polské Farmaceutické fakulty. Podstatná část této návštěvy byla věnovaná oblasti biologického testování aktivních látek na zvířecích modelech. Během týdenní stáže bylo hostům prezentováno výzkumné zaměření polských akademiků a jejich inovativní pedagogická činnost při vzdělávání budoucích farmaceutů a lékařů. Účastníci měli možnost samostatně si vyzkoušet experimenty související se stanovením látek s potenciální biologickou aktivitou na zvířecích modelech Zebra Fish. Cílem těchto experimentů je získávání informací například o jejich toxických účincích na živý organismus. Tyto experimenty pomohli zejména studentům lépe pochopit obecnou strategii a cestu, kterou nová testovaná molekula musí podstoupit na cestě vývoje léčiva.

Aktivní zapojení zaměstnanců a studentů z Farmaceutické fakulty v Brně do projektu Visegrad fund umožnilo vytvoření blízkého partnerství s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě a Farmaceutickou fakultou Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Kontakty, možnosti využití přístrojového zázemí jednotlivých fakult a jejich know-how v oblasti vývoje léčiv jsou základem budoucích společných výzkumných aktivit, grantů a objevů.

Sled probíhajících workshopů na jednotlivých pracovištích byl naplánován tak, aby simuloval skutečnou cestu vývoje léčiva v praxi od potenciální aktivní látky až k biologickým testům na zvířecích modelech.

Navázané možnosti spolupráce nejsou omezeny pouze na účastníky projektu. Řešení projektu a jeho výstupy umožnily zahrnout i jejich spolupracovníky na domovských fakultách, pro které byly organizovány přednášky na online platformě. Navázaná spolupráce umožní efektivnější výjezdy studentů na jednotlivá zahraniční pracoviště, prohlubování spolupráce a tím získání neocenitelných zkušeností všech zúčastněných.

 

Study visits and other related costs were supported thanks to International Visegrad Fund project „Education and research in the field of drug design and development within the V4 region“ (no. 22130144).

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info