Studenti Farmaceutické fakulty MU vycestovali na EPSA kongres do Slovinska

Účast studentů na Annual Congress pořádaný European Pharmaceutical Students' Association podpořila finančně také naše fakulta. Více o průběhu konference z pohledu jedné z účastnic si přečtěte dále v článku.

2. 5. 2023

Bez popisku

Vědecké přednášky, soft-skillové tréninky, motivační semináře, kazuistiky, neodolatelné jídlo, okouzlující příroda, milí a empatičtí lidé, či vyhřáté wellness? Takový byl v kostce letošní EPSA kongres.

EPSA, European Pharmaceutical Students' Association, je organizace zastřešující všechny evropské farmaceutické studentské organizace, včetně Unie studentů farmacie. Má více než 100 000 členů napříč 37 evropskými státy. Její historie se začala psát již před 45 lety. Není překvapením, že sídlí v Bruselu.

Každoročně je pod záštitou “EPSy” organizováno několik vzdělávacích akcí, jako je Summer University, Training weekend, Autumn Assembly, či již zmiňovaný a námi navštívený Annual Congress. Právě na tento kongres letos vyrazilo necelých 400 studentů napříč Evropou. Jakožto zástupkyně České republiky jsem velmi hrdá na delegaci z naší země, která čítala rovných 40 členů. Svou zásluhu na tom nepochybně má Unie studentů farmacie, jejíž členové nás k účasti motivovaly.

A o čem že letošní kongres byl? Nesl se v duchu neurodegenerativních onemocnění. Alzheimer, Parkinson a další nemoci, které hýbají generací nejen našich babiček, ale mnohdy našich rodičů či bohužel ve výjimečných případech postihujících i mladé generace. Tato onemocnění mají nezanedbatelný socioekonomický dopad na naši společnost, je tedy velmi důležité zabývat se diagnostikou, terapií, výzkumem nových léčiv a v neposlední řadě péčí o tyto pacienty.

Jak vypadal náš den? Ráno bohatá snídaně v hotelovém komplexu, následovaná společnými sympozii, popřípadě semináři. Po obědě možnost účastnit se „hard-skilllových“ workshopů či „soft-skillových“ tréninků pod vedením odborníků napříč obory a samotnými studenty farmacie, kteří organizovali právě soft-skillové tréninky. Měli jsme také možnost účastnit se zasedání výboru EPSy. Každý večer pak nesměl chybět zábavný program v podobě Opening ceremony, Disco night, Neon Night, International night (kde se jednotlivé národy představily v tradičních oděvech a nabídly své tradiční pokrmy a nápoje), či Slovenian night. Všem večerům pak dala korunu Gala night.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem organizátorům EPSy, všem aktivním studentům v Unii, a zejména pak těm, kteří se podíleli na organizaci naší výpravy do Slovinska - jmenovitě  Terezii Kučíkové a Haně Víškové. Velké poděkování patří také vedení naší Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity, které nás v našem výjezdu podpořilo stipendii

Pro ty z vás, co se budete v příštích letech rozhodovat, mohu účast VELMI DOPORUČIT. Účast na kongresech a událostech spojených s profesí farmaceuta rozšiřuje naše obzory. 

Za účastníky kongresu Anna Chadimová, 4. ročník


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info