Slavíme úspěch s publikací v prestižním odborném periodiku

Vědci a vědkyně na Farmaceutické fakultě se dočkali dalšího velkého úspěchu v podobě uveřejnění článku s názvem „Structure, dynamics, and functional properties of hybrid alginate-pectin gels dually crosslinked by Ca2+ and Zn2+ ions designed as a delivery device for self-emulsifying systems for lipophilic phytotherapeutics“ v prestižním odborném časopise Food Hydrocolloids, s vysokým impakt faktorem 10,7. Publikace vznikla za podpory Grantové agentury ČR (Grant č. GA22-03187S). Výzkumná skupina pod vedením doc. PharmDr. Kateřina Kubové, Ph.D. působící na Ústavu farmaceutické technologie se problematice využití přírodních polymerů ve farmacii věnuje dlouhodobě.

22. 2. 2024

Bez popisku

Dle vyjádření korespondující autorky za Farmaceutickou fakultu PharmDr. Miroslavy Pavelkové, Ph.D. byla zásadní spolupráce s vědeckými partnery z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR v Praze Ing. Jiřím Brusem, Dr. a Ing. Martinou Čubovou Urbanovou, Ph.D. a kolegy z Oddělení farmakologie a toxikologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně pod vedením PharmDr. Josefa Maška, Ph.D.

Perorální podávání přírodních bioaktivních látek, jako jsou thymol a karvakrol, je často omezeno jejich nízkou rozpustností a vstřebatelností v gastrointestinálním traktu, což snižuje jejich účinnost a nedovoluje plně využít pozitivní vliv na zdraví člověka. Tyto látky vykazují cenné biologické účinky (antimikrobiální, protizánětlivé, antioxidační aj.) a jsou dle FDA považovány za bezpečné („Generally Recognized as Safe“). Je proto snahou využít jejich preventivní a terapeutický potenciál nejen v oblasti farmacie, ale také v potravinářském průmyslu, zejména při výrobě nutraceutik.

Jedním ze způsobů, jak zvýšit jejich biologickou dostupnost je vytvoření samoemulgujících hydrogelových částic na bázi alginátu a pektinu, mechanismem ionotové gelace, což bylo předmětem této studie. Využití ssNMR přineslo hlubší vhled do struktury částic a následně porozumění vlastnostem těchto hybridních gelových matricových systémů s obsahem lipofilního fytoterapeutika. Biologické testy in vivo pak potvrdily zvýšení jejich biologické dostupnosti v živých organismech.

Získané výsledky otevírají novou perspektivu pro racionální formulaci systémů podobného charakteru v oblasti potravinářství a také farmacie.

Celý článek si můžete prostudovat zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info