Setkání děkana a zástupců vedení FaF s rektorem Martinem Barešem

V pondělí 17. 5. 2021 proběhlo setkání děkana a zástupců vedení FaF s rektorem Martinem Barešem a dalšími členy vedení MU, jehož tématem bylo zahájení diskuze nad kontraktovým financováním fakulty a jednalo se o dalším rozvoji vzdělávací činnosti fakulty a jejího financování. Diskutována byla otázka očekávaného vývoje počtu studentů a vznik nových studijních programů v kontextu vize rozvoje FaF a jejího plánovaného přesunu do Univerzitního kampusu Bohunice.

18. 5. 2021 17:04


Ilustrační foto z návštěvy vedení univerzity na FaF v lednu 2021

Rektor Bareš vyjádřil poděkování všem akademickým i neakademickým pracovníkům a také studentům FaF za zvládání nelehkého přechodného období po přesunu fakulty pod MU v kombinaci se všemi výzvami pandemie Covid-19."


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info