Rok na MUNI

Je to právě rok, co se Farmaceutická fakulta stala znovu součástí Masarykovy univerzity. Návrat fakulty loni na jaře jednomyslně odhlasovali senátoři akademických senátů tehdejší Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, jíž byla fakulta součástí od roku 1991, i Masarykovy univerzity, kam patřila už v letech 1952-1960.

1. 7. 2021

Přesun na MU přinesl řadu změn – ať už to byla změna v organizaci výuky, informačních systémů, zapojení do celouniverzitních aktivit. Vzhledem k větší samosprávě fakult na MU bylo po přesunu nutné na fakultě vytvořit nová pracoviště, jako vlastní IT, personální nebo ekonomické oddělení.

Pod vedením děkanky Radky Opatřilové byl tým proděkanů z původních dvou rozšířen na čtyři. Dále byl znovuustaven fakultní akademický senát, jehož předsedou se stal Karel Šmejkal. V březnu letošního roku potom proběhly první děkanské volby na MU a vedení fakulty se ujal současný děkan David Vetchý.

Jediné, co zůstalo nezměněno, je umístění fakulty v areálu Veterinární univerzity Brno na Palackého třídě. Alespoň prozatím, protože už od začátku se jedná o budoucím začlenění fakulty do areálu bohunického Kampusu.

K tom všemu musela fakulta zvládnout hybridní výukou s omezeními spojenými s pandemií koronaviru. První absolventi magisterského studijního programu Farmacie pod hlavičkou MU vzešli již z podzimního termínu státních zkoušek loni v září, letos v červnu poprvé proběhly slavnostní promoce v univerzitní aule na Právnické fakultě MU. Fakulta má také již několik absolventů rigorózního řízení a doktorských studijních programů, kteří své tituly získali na Masarykově univerzitě.

A co fakultu čeká? Aktuálně největším tématem budou oslavy 30. výročí znovuobnovení studia farmacie v Brně, které proběhnou na podzim. Dále bude fakulta usilovat o akreditaci nových studijních oborů Kosmetologie.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info