Projekt ERA Chair na FaF bohužel předčasně končí

Jedním z klíčových úspěchů roku 2022 bylo pro Farmaceutickou fakultu MU získání grantu na realizaci projektu podpořeného v mezinárodní výzvě ERA Chairs - HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01 vyhlašované Evropskou komisí. S o to větší lítostí musíme oznámit, že se projekt musí z interních důvodů zrušit. Projektový tým, který se scházel na pravidelné bázi a podílel se na úspěšném provedení celého projektového záměru, obdržel bohužel smutnou zprávu, že ERA Chair holder není schopen dostát svým závazkům ze zdravotních důvodů.

25. 7. 2023

Bez popisku

Ačkoli se Farmaceutická fakulta snažila komunikovat se zástupci Evropské komise o možné personální výměně, toto bohužel nebylo umožněno a realizace celého projektu se musí okamžitě zastavit. „Jedná se o veliké zklamání pro celou Farmaceutickou fakultu. Od realizace projektu jsme si slibovali opravdu hodně. Na druhou stranu jsem rád, že jsme prokázali připravenost, kompetenci a semknutost celého našeho týmu,“ říká děkan Farmaceutické fakulty prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. V rámci realizace projektu mělo vzniknout specializované vědecké pracoviště Centrum excelence pokročilých farmaceutických technologií. Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro špičkový výzkum a vývoj nových léčiv na bázi nukleových kyselin a nanotechnologií.

„Víme, že projekt je kvalitně připraven a byl již jednou Evropskou komisí podpořen. Vyzkoušeli jsme si také, že interně tento strategický projekt dokážeme uchopit a realizovat, proto jsme se rozhodli hledat nového ERA Chair holdera a o podporu projektu požádat znovu v další výzvě,“ doplňuje prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. Současný projekt se všemi závazky bude ukončen a vyúčtován zpět Evropské komisi.

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info