Práci vědců z Farmaceutické fakulty uveřejní prestižní vědecký časopis Advanced Synthesis & Catalysis

Vědci z Farmaceutické fakulty si připsali výrazný úspěch na mezinárodním poli. Jejich výzkumná práce byla otištěna na titulní stránce předního časopisu pro organickou chemii a analýzu.

20. 6. 2022

Bez popisku

Komerční výroba až 90 % všech chemických sloučenin závisí více či méně na katalýze, což z ní dělá významný byznys podílející se přibližně z jedné třetiny na hrubém světovém produktu. Nově vyvíjené katalytické procesy by měly být samozřejmě nejen efektivnější, selektivnější a ekonomičtější, ale také méně zatěžující pro životní prostředí. V tomto ohledu nabízí organokatalýza perspektivní řešení. Snaží se urychlit a usměrnit chemické reakce pomocí malých organických molekul, které jsou k životnímu prostředí šetrné.

Jako vědní oblast se organokatalýza dynamicky rozvíjí zejména v posledních dvaceti letech. Její aplikací na selektivní přípravu chirálních sloučenin se zabývá asymetrická organokatalýza. V r. 2021 byla právě průkopníkům tohoto oboru udělena Nobelova cena za chemii. Uvážíme-li navíc, že jen v loňském roce bylo 18 z 31 nízkomolekulárních léčiv schválených FDA pro humánní použití chirálních, nelze se divit, že právě asymetrická katalýza má pro farmacii v 21. století zcela klíčovou roli.

V práci uveřejněné v časopise Advanced Synthesis & Catalysis se nám podařilo úspěšně provést asymetrickou adici derivátů fenolu a trihalogenacetaldehydů, při níž jsme využili organokatalyzátory se skeletem chinovníkových alkaloidů. Pro uvedenou reakci doposud existoval pouze jediný katalyzátor na bázi komplexu hliníku. Naše metoda však nabízí nejen vyšší účinnost a selektivitu, ale také daleko širší rozsah použití. Získané sloučeniny mají vzhledem k zajímavé struktuře slibný potenciál stát se důležitými chirálními intermediáty v řadě navazujících syntetických pochodů. Právě tyto praktické aspekty ediční rada časopisu ocenila a nabídla nám prezentaci naší práce na titulní straně.

Na obrázku, který je součástí obálky červencového čísla zmíněného časopisu, se nachází reakční schéma námi vyvinutého procesu. Na něj dohlíží Charles Friedel (vpravo nahoře) a James Mason Crafts (vlevo dole), kteří tento typ reakce téměř před 150 lety objevili. Vše je doplněnépiktogramy reprezentující vědecké zaměření ústavů naší fakulty, jejíž budovu jsme umístili na pozadí.

Bez popisku

Na tento jejich úspěch jsme jako fakulta velmi hrdí. Vědcům za jejich práci v této oblasti děkujeme a přejeme další úspěchy v nadcházející vědecké činnosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info