Otevřeli jsme dveře fakulty více než 400 uchazečům

Nad 400 nadšených uchazečů se v pátek 2. února sešlo na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity, aby se zúčastnili každoročně probíhajícího Dne otevřených dveří. Tato událost poskytla příležitost pro bližší seznámení s fakultou, studijními programy a atmosférou, která na ní panuje.

5. 2. 2024

Bez popisku

Úvodní přednáška o studiu, kterou připravila paní proděkanka PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., poskytla uchazečům ucelený pohled na to, co mohou očekávat během svého studijního období na farmaceutické fakultě. Tato přednáška nejenom informovala, ale také inspirovala budoucí studenty k tomu, aby se ponořili do světa farmacie a farmaceutických věd.

Bez popisku

Po úvodní přednášce paní proděkanky se také konala krátká, avšak podmanivá přednáška členky studentského spolku Unie studentů farmacie, Terezie Kučíkové. Její prezentace nabídla uchazečům pohled na život a aktivity studentů farmacie na fakultě. Terezie představila různé projekty a akce, které spolek pořádá, a sdílela své dojmy a rady pro ty, kteří uvažují o studiu farmacie na Masarykově univerzitě. Její nadšení a angažovanost osvěžily atmosféru a poskytly uchazečům další důvod, proč zvážit Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity jako svou budoucí akademickou domovinu.

Bez popisku

Během dne otevřených dveří měli uchazeči možnost podrobněji poznat jednotlivé ústavy Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Každý z těchto ústavů představuje klíčovou součást fakulty, která se zaměřuje na specifické oblasti farmacie a farmaceutických věd.

PharmDr. Jiří Zeman, Ph.D. představil Ústav farmaceutické technologie
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. představil Ústav přírodních léčiv
PharmDr. Dominik Rotrekl, Ph.D. představil Ústav molekulární farmacie
MVDr. Renata Blechová, Ph.D. představila Ústav farmakologie a toxikologie
Mgr. Jaroslava Jamrichová, Ing. Klára Odehnalová, Ph.D. a Mgr. Tomáš Crha představili Ústav chemických léčiv

Každý z těchto ústavů představil své výzkumné týmy, projekty a laboratorní vybavení, které poskytují studentům unikátní možnost zapojit se do výzkumné činnosti již během svého studia. To uchazečům umožnilo lépe porozumět širokému spektru možností a přínosů, které studium na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity nabízí.

Pro uchazeče byla tato událost nejenom příležitostí k získání informací o studiu, ale také k získání představy o tom, jaké je na fakultě prostředí. Atmosféra byla plná energie, zájmu a otevřenosti, což ukazuje na silné spojení mezi studenty, akademiky a budoucími členy fakultní komunity. 

Přejeme všem uchazečům hodně štěstí při přijímacích zkouškách a výběru budoucího povolání.  


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info