Naši zástupci na mezinárodní konferenci klinické farmacie v Praze

Ve dnech 18. - 21. října 2022 se v hotelu Olšanka uskutečnilo mezinárodní sympozium klinické farmacie – 50th European Society of Clinical Pharmacy Prague Symposium 2022, pořádané Evropskou společností pro klinickou farmacii (ESCP). Hlavním tématem konference byla „Polyfarmakoterapie a stárnutí – vysoce individualizovaná, interdisciplinární, na pacienta orientovaná péče“.

22. 11. 2022

Bez popisku

Oficiální zahájení kongresu proběhlo za přítomností významných čestných hostů reprezentujících oblast farmacie a medicíny. Slavnostního zahájení se zúčastnili i děkani českých farmaceutických fakult, naši fakultu reprezentoval prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. Za organizační výbor kongresu fakultu reprezentovala PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

„Akce takového formátu není v ČR organizována každoročně, proto je aktivní účast zástupců naší fakulty nejen velkou ctí, ale zároveň také možností prezentovat výsledky výzkumných projektů na mezinárodní úrovni, a přispět tak k rozvoji akademické klinické farmacie,“ říká PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., která se podílela na přípravě celé konference. Konference měla skutečně mezinárodní formát, zúčastnilo se jí více než 500 hostů, z nichž někteří přicestovali až ze Severní Ameriky, arabského světa nebo Afriky.

Účastníky kongresu v úvodním projevu přivítal prezident ESCP Prof. Derek Stewart, který hovořil o rozvoji klinické farmacie nejen v Evropě, ale i na dalších kontinentech. Prezidentka kongresu Doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. z hradecké Farmaceutické fakulty UK, připomněla úspěchy české klinické farmacie s prosazením hrazených pozic klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči, rozvoj akreditovaných školících pracovišť klinické farmacie a úspěchy ve vědecké oblasti této disciplíny.

V rámci hlavního programu zazněly přednášky předních evropských i dalších zahraničních kapacit v oboru, především v souvislosti s problematikou polypragmazie a stárnutí. V menších kongresových místnostech pak probíhaly separátní semináře, kde bylo možné řešit specifičtější témata v užším kruhu posluchačů. „Evropský kongres klinické farmacie 2022 se stal dalším impulzem pro intenzivní rozvoj této disciplíny v ČR, zdůraznil nutnost její implementace těsněji do obsahu výuky na farmaceutických fakultách a rozšiřování povědomí o této specializaci mezi další zdravotnické odborníky,“ uzavírá PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

 

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info