Naši fakultu navštívil prof. Rudolf Bauer z University of Graz v Rakousku

Další z odborných přednášek, tentokrát na téma „New strategies for the elucidation of active principles in herbal drugs“ vedl prof. Rudolf Bauer působící na University of Graz v Rakousku

3. 3. 2023

Studentům a dalším hostům, kteří se přednášky zúčastnili, popsal profesor metody získávání aktivních sloučenin z rostlinných zdrojů. Zdůraznil také rozdíly v přístupu k izolaci jednotlivých sloučenin a přípravou a analýzou celého extraktu, přičemž právě při dalším studiu a zkoumání komplexních extraktů z rostlin mohou být objeveny látky s vyšší aktivitou.

Dalším bodem přednášky bylo popsání cesty k účinným látkám od samotné extrakce, přes studium chemických a farmakologických profilů jednotlivých komponent, až po hledání vzájemné korelace strukturních parametrů a aktivity, díky čemuž může být nakonec vybrána látka s nejvyšší účinností a nejvhodnějšími vlastnostmi.

Na závěr se profesor Bauer zabíral otázkou nemocí souvisejících s životním stylem. V reakci na tuto problematiku byl zmíněn další pohled na aktivní sloučeniny získané z přírodních látek, a to na jejich modifikaci bakteriemi vyskytujícími se v zažívacím traktu. Jako příklad takového vlivu bylo uvedeno působení extraktu z vrbové kůry a jeho interakce s fekálním mikrobiomem.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info