Na fakultě proběhla úvodní schůzka ERA Chairs

Jedním z klíčových úspěchů roku 2022 bylo pro FaF získání grantu na realizaci projektu podpořeného v mezinárodní výzvě ERA Chairs - HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01 vyhlašované Evropskou komisí. V pondělí 27. března jsme na půdě fakulty realizovali úvodní meeting tohoto projektu. V rámci pracovních balíčků, které odpovídají jednotlivým tematicky zaměřeným oblastem jako je samotný vědecký záměr, HR, marketing a další, jsme prezentovali hlavní vize a strategie v rámci realizace projektu. Projektový tým se nyní bude scházet na pravidelné bázi a podílet se na úspěšném provedení celého projektového záměru.

29. 3. 2023

Bez popisku

V rámci realizace projektu vznikne v průběhu roku 2023 specializované vědecké pracoviště Centrum excelence pokročilých farmaceutických technologií, které bude vedené vědeckým pracovníkem ze Spojených států amerických. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro špičkový výzkum a vývoj nových léčiv na bázi nukleových kyselin a nanotechnologií, které umožní bližší spolupráci FaF se strategickými partnery z veřejného či soukromého sektoru.

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info