Mezinárodní konference PSE přinesla fakultě úspěch a prestiž

V brněnském hotelu Passage se na konci května konala konference PSE 2024: Young Scientists´ Meeting. Tato konference, která každoročně láká stovky odborníků z oboru farmakognozie, se koná vždy v jiné evropské metropoli. Pro rok 2024 bylo vybráno Brno, a Farmaceutická fakulta se tak postarala o kompletní organizaci celé akce. Konference přivítala 150 hostů z 25 zemí světa, z nich můžeme jmenovat mimo sousedních zemí také Indii, Thajsko nebo Koreu.

28. 5. 2024

Bez popisku

Natěšení účastníci se v hotelu Passage začali scházet již dlouho před 13. hodinou, kdy vypukla hlavní registrace. Ve 14 hodin byla odstartována samotná konference, kterou uvedla prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. Paní prorektorka zastoupila při úvodním slovu pana rektora, který poskytl konferenci PSE 2024 záštitu a podporu. Dále hosty uvítal také děkan Farmaceutické fakulty prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., na kterého navázal proděkan pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D., který se svým týmem celou konferenci organizoval.

Mimo záštity od rektora MU, vydala záštitu nad konferencí také primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková a akci významně podpořil také Jihomoravský kraj. V neposlední řadě se na realizaci celé konference podílela více než desítka partnerů, kterým patří veliký dík.

Hosté si užili čtyři nabité dny plné přednášek, workshopů a předávání poznatků na poli vědy a výzkumu. Součástí konference byla i populární prezentace vědeckých posterů, z nichž si ty nejlepší odnesly zajímavé ceny. V rámci volnočasového programu pak měli hosté příležitost poznat město Brno, poznat i jeho nejlepší pivnice a projet se lodí po brněnské přehradě.

Po skončení konference jsme obdrželi mnoho pozitivních ohlasů a slov díků. Vážíme si všech hostů, kteří dorazili do Brna a podíleli se na vytvoření skvělé atmosféry celé akce,“ říká hlavní organizátor Karel Šmejkal. Po Brně přebírá pořadatelskou pochodeň polská Wroclaw, která, věříme, naváže na příjemnou tvůrčí atmosféru konference PSE 2024, kde se hosté velice dobře bavili, předávali si poznatky a domlouvali další vědecké spolupráce.

Fotky z konference PSE 2024 si můžete prohlédnout zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info