Masarykova univerzita získala akreditaci pro výuku farmaceutických oborů

MUNI získala akreditaci pro dva magisterské a osm doktorských studijních programů v oblasti farmacie. Její získání bylo nutným krokem v přesunu farmacie z Veterinární a farmaceutické univerzity na Masarykovu univerzitu.

12. 6. 2020

Národní akreditační úřad univerzitě na základě její žádosti udělil akreditaci pro studijní programy na období pěti let od 1. července 2020. Získání akreditace bylo nutným krokem v procesu přesunu farmacie z Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) na Masarykovu univerzitu (MU), kde se obor už v minulosti vyučoval. Studijní programy se budou učit na nové Farmaceutické fakultě MU, kterou univerzita od 1. července nově zřídila.

„Získaní akreditace je završením snah Masarykovy univerzity o rozšíření portfolia rozvíjených vědních disciplín o farmaceutické obory, které mají zejména v návaznosti na medicínu a přírodní vědy velký potenciál a mimořádný význam pro celou společnost,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

„Zřízení fakulty je historický milník, který umožní další posun naší univerzity v mezinárodních srovnáních, otevře nové možnosti pro mezioborový výzkum a celkově dává smysl v naší masarykovské každodenní drobné práci, která kultivuje svět,“ zdůraznil Bareš.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info