Masarykova univerzita přešla do žlutého režimu univerzitního semaforu

Ve všech formách výuky na Farmaceutické fakultě MU (přednášky, semináře, cvičení, konzultace atd.) je povinné dodržet rozestupy min. 1,5 m mezi přítomnými osobami. Vedení fakulty opatření vybralo jako jedno ze dvou možných režimů výuky odpovídající dané situaci. Aktuálně tedy na fakultě nebude jako podmínka účasti na výuce vyžadováno splnění podmínek O-N-T. Vedení bude nadále sledovat další vývoj epidemiologické situace s tím, že případně stávající opatření upraví.

22. 11. 2021

Aktuálně platná základní opatření v této souvislosti:

  • Ve všech formách výukyna Farmaceutické fakultě MU (přednášky, semináře, cvičení, konzultace atd.) je nutné dodržet rozestupy min. 1,5 m mezi přítomnými osobami.
  • Nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest (respirátor) ve všech prostorách fakulty (výukové prostory, chodby, šatny atd.), vyjma pobytu na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby a přednášejících a řečníků při poskytování vzdělání, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní.
  • Výuka přednášek s účastí nad 150 osob bude nadále probíhat hybridně.
  • Způsob organizace výuky praktických cvičení a seminářů stanoví garant předmětu s ohledem na výše uvedená pravidla, počet studentů v seminárních skupinách a kapacitní možnosti příslušné výukové místnosti. Garant předmětu zároveň zajistí informování studentů o případných změnách v organizaci výuky v dostatečném předstihu a prokazatelným způsobem (hromadný e-mail přes IS, interaktivní osnova).
  • Doporučuje se dodržování maximální homogenity seminárních skupin a omezení střídání jejich členů.
  • Prezenční forma ukončování předmětů (zápočty, zkoušky) je možná s rozestupy min. 1,5 m a ochranou dýchacích cest.
  • Další obecná pravidla vyplývají z aktuálních vládních nařízení a obecných podmínek MU.

Vedení fakulty také žádá, aby studenti FaF v aplikaci Koronavirus IS MU a zaměstnanci FaF v aplikaci Prevence COVID-19 INET MU zaznamenali případně aktualizovali své údaje o očkování, prodělané nemoci, testech, nařízené karanténě apod.

Aktuální celouniverzitní opatření týkající se prevence šíření COVID-19 najdete na webových stránkách MU: https://www.muni.cz/koronavirus.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info