Kosmetické prostředky již mají termíny přijímacího řízení

Akademický senát Farmaceutické fakulty MU dnes vyhlásil termíny konání přijímacích zkoušek a termín odevzdání přihlášek pro nově otevíraný bakalářský studijní obor Kosmetické prostředky. Přijímací zkoušky proběhnou ve dvou termínech, a to 13. a 19. července. Přihlášky ke studiu lze podávat do 7. července.

2. 6. 2023

Bez popisku

Farmaceutická fakulta MU obdržela od Národního akreditačního úřadu akreditaci nového bakalářského studijního programu Kosmetické prostředky, který je svou komplexností naprosto unikátní v současném českém vysokém školství.

Nový bakalářský studijní program se připravoval několik let a součástí příprav byl například průzkum českého i zahraničního prostředí či pečlivé sestavení studijního plánu, na kterém se budou podílet také Lékařská, Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Absolventi studijního programu získají špičkové znalosti v oboru a nabízí se jim celá řada možností uplatnění.

Farmaceutická fakulta spustí bakalářský program již podzimním semestrem akademického roku 2023/2024. Navazující magisterské studium se intenzivně připravuje. Do prvního ročníku bude přijato asi 50 studentů.

Vznik nového SP Kosmetické prostředky byl podpořen z Národního plánu obnovy v rámci projektu MUNI 3.2.1, registrační číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info