Ikona farmakognozie prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h.c. získal cenu města Brna

Významná osobnost Farmaceutické fakulty MU prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h.c. byl oceněn prestižní Cenou města Brna. Toto ocenění udělují zastupitelé města osobnostem za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

25. 1. 2023

Profesor Václav Suchý v roce 1959 dokončil studium v oboru farmacie na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity a po sloučení se stejnojmennou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě se přesunul na Slovensko. Po znovuobnovení fakulty v rámci Vysoké školy veterinární v Brně se nebývale zasloužil o její další rozvoj jako děkan v letech 1994–2000, poté do roku 2006 vykonával funkci rektora zmíněné univerzity a zasloužil se o posílení její pozice mezi ostatními veřejnými vysokými školami. V rozsáhlé vědecko-výzkumné činnosti se zaměřil na izolaci a identifikaci řady rostlinných látek, např. fenolů nebo alkaloidů. Zabýval se také studiem tkáňových kultur vyšších rostlin jako systémů produkujících farmaceuticky významné látky.

 

Česká farmaceutická společnost Václavu Suchému v roce 2016 udělila medaili Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Ve všech funkcích se snažil pozvednout úroveň studia farmacie, zvýšit prestiž povolání farmaceuta a nejnovější vědecké a pedagogické trendy promítnout do vzdělávacího procesu.

Gratulujeme a děkujeme panu profesorovi za jeho celoživotní práci pro naši fakultu.

Autorkou fotografií je paní Marie Schmerková z Magistrátu města Brna.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info