Farmakodny v Plzni za účasti kolegů z Ústavu farmakologie a toxikologie

Ve dnech 14. – 16. 6. 2023 se kolegové z Ústavu farmakologie a toxikologie FaF MU (ÚFTo) zúčastnili odborné konference Farmakodny s názvem „71. ČESKO–SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY“, která se konala v konferenčních prostorách hotelu Vienna House Easy v Plzni.

19. 6. 2023

Jednalo se o tradiční, každoročně pořádanou, významnou farmakologickou konferenci, kterou spolupořádala Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP, Slovenská farmakologická spoločnosť SLS, Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova.

Na konferenci prezentoval přednosta ÚFTo doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. přednášku na téma „Strukturní hybridizace jako slibná strategie vývoje nových léčiv“.

Dále byl na konferenci prezentován formou posteru příspěvek hlavní autorky PharmDr. Terezy Kauerové, Ph.D., která za něj získala 1. místo v konkurenci celkově 27 příspěvků posterové sekce:

Kauerová T., Molčanová L., Šmejkal K., Kollár P.: „Antiproliferační a proapoptotický potenciál florotaninů z hnědé řasy Ecklonia radiata (C.Agardh) J.Agardh u nádorových buněčných linií“.

A také poster hlavní autorky PharmDr. Bc. Hany Kotolové, Ph.D.:

Kotolová H., Hammer T., Nováková M., Karpíšek M, Nádeníček J.: „Studium metabolických dysbalancí olanzapinu a klozapinu v animálním experimentu“.

Odborný program byl zaměřen tradičně na tyto okruhy: Experimentální farmakologie, Klinická farmakologie, Molekulární farmakologie, Toxikologie. Pracovní cesta byla přínosem pro ÚFTo z hlediska prezentace výsledků vědecké činnosti pracoviště, výměny zkušeností z oblasti vědecké práce jednotlivých farmakologických ústavů a prohloubení kontaktů s kolegy z oboru.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info