Farmaceutickou obec opustil prof. RNDr. Jaroslav Květina Dr.Sc.

Jaroslav Květina byl průkopníkem v oboru humánní a veterinární farmakologie a po mnoho desítek let se podílel především na výzkumu, vývoji a vzdělání svých nástupců. Je autorem a spoluautorem více než 300 publikací, desítek monografií a vědecko-popularizačních statí. Zůstával aktivní i ve vyšším věku, kdy se nadále podílel na výzkumu, tvorbě publikací a vědecko-popularizační práci.

 

20. 7. 2022

Jaroslav Květina byl průkopníkem v oboru humánní a veterinární farmakologie a po mnoho desítek let se podílel především na výzkumu, vývoji a vzdělání svých nástupců. Je autorem a spoluautorem více než 300 publikací, desítek monografií a vědecko-popularizačních statí. Zůstával aktivní i ve vyšším věku, kdy se nadále podílel na výzkumu, tvorbě publikací a vědecko-popularizační práci.

Za obrovský přínos a mnohaletou práci získal celou řadu uznání a ocenění, jako například Purkyňova cena či mnoho čestných medailí tuzemských i světových univerzit. Byl čestným členem České lékárnické komory a v roce 2011 se stal držitelem nejvyššího ocenění této stavovské organizace Honori et Merito. Na jeho počest Ústav farmakologie a toxikologie každoročně organizuje Květinův den, což je mezioborová konference mladých vědců.

Na Farmaceutické fakultě MUNI přednášel v oborech toxikologie a farmakologie. Mnoho našich akademických pracovníků se s ním osobně setkalo a mohli od něj získat cenné poznatky a rady.

Vyjadřujeme nejhlubší soustrast jeho rodině.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info