Farmaceutická fakulta uspěla v prestižní výzvě ERA Chairs s projektem ExcellPharmTech

Farmaceutická fakulta MU dosáhla obrovského úspěchu, když se jí podařilo získat podporu v mezinárodní výzvě ERA Chairs - HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01. V rámci realizace projektu vznikne specializované vědecké pracoviště Centrum excelence pokročilých farmaceutických technologií, kde budou působit vědci z předních univerzit.

29. 7. 2022

Bez popisku

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro špičkový výzkum a vývoj nových léčiv na bázi nukleových kyselin a nanotechnologií, které umožní bližší spolupráci Farmaceutické fakulty se strategickými partnery z veřejného či soukromého sektoru. Tato úzká spolupráce by měla přinést možnost rychlejšího uvedení výsledků výzkumu do praxe a na farmaceutický trh.

Centrum excelence pokročilých farmaceutických technologií pod vedením špičkového zahraničního odborníka by mělo vzniknout v průběhu řešení projektu, tedy od ledna 2023 do roku 2027. "Získání projektu Center of Excellence in Advanced Pharmaceutical Technologies (ExcellPharmTech) je pro Farmaceutickou fakultu mimořádným úspěchem. Díky němu vznikne na fakultě centrum excelence propojující špičkového zahraničního vědce a již fungující ústavy fakulty. Je to neopakovatelná šance posunout fakultu v oblasti nádorové terapie a nanotechnologií a jako vedení fakulty se těšíme na to, co nám projekt přinese," říká proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvoj Jakub Treml.

Hlavním úkolem týmu špičkových badatelů bude řešení cíleného dodávání a transportu nukleových kyselin do prostředí cílových buněk, což bude mít praktické využití zejména v léčbě rakoviny. Centrum excelence bude sloužit také jako platforma pro setkávání předních odborníků a sdílení vědeckých poznatků a jejich šíření k veřejnosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info