Farmaceutická fakulta připravuje nový studijní program Kosmetické prostředky

Kosmetika, péče o pokožku, vlasy a nehty, přírodní i syntetické materiály a jejich interakce s lidskými buňkami, to je výčet několika témat a oborů, které bude již brzy možnost studovat na brněnské Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity. V akademickém roce 2023/2024 plánuje fakulta otevřít nový bakalářský studijní program pro první desítky uchazečů. Tento studijní program bude naprosto unikátní svým obsahem a s obdobným multidisciplinárním zaměřením ho nenabízí žádná jiná vysoká škola v České republice.

16. 11. 2022

Bez popisku

Na přípravě nového bakalářského programu se intenzivně pracovalo několik měsíců. Jeho vize pak vznikla již před dvěma lety. „Přemýšleli jsme, jakým směrem bychom mohli rozšířit a obohatit studium na Farmaceutické fakultě a napadla nás myšlenka propojení problematiky péče o zdraví a osobní hygieny prostřednictvím kosmetických prostředků, u nichž se uplatňuje do jisté míry podobný soubor principů a znalostí, jako v případě léčiv,“ říká prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty. Po nezbytných přípravných a administrativních krocích uvnitř fakulty byl návrh bakalářského studijního programu předložen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, kde byl úspěšně schválen a postoupen Národnímu akreditačnímu úřadu.

Kosmetologie a kosmetické prostředky jsou trendem naší doby a jejich odborné studium zvýší profesionalitu a kvalitu pracovníků v této oblasti. „V posledních letech vzrůstá zájem o kvalitní produkty osobní hygieny, péče o tělo, krásu a služby s nimi spojené. Cílem realizace studijního programu zaměřeného na oblast kosmetických prostředků je příprava absolventů, kteří budou mít profesionální znalosti na vysoké úrovni, budou umět komunikovat se zákazníkem a budou mít odbornost v medicínské, chemické, technologické a regulační oblasti kosmetologie,“ komentuje PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., proděkanka Farmaceutické fakulty, která se významně podílela na přípravě nového programu.

V prvním čtvrtletí příštího roku by měl být nový bakalářský studijní program Kosmetické prostředky akreditován. Podávání přihlášek ke studiu a přijímací zkoušky tak proběhne v jiném harmonogramu, než jsou uchazeči o studium na univerzitě zvyklí. „Přihlášky bude zřejmě možné podávat až na jaře 2023, samotná přijímací zkouška pak proběhne v létě. První studenti by pak mohli nastoupit na fakultu klasicky v září 2023. Plánujeme jich přijmout několik desítek,“ doplňuje PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

V rámci výuky nového bakalářského programu bude Farmaceutická fakulta spolupracovat s předními odborníky z ostatních fakult Masarykovy univerzity, jako je například Přírodovědecká, Lékařská nebo Pedagogická fakulta. „Již v tuto chvíli pracujeme na přípravě navazujícího magisterského programu, který budeme otevírat tak, aby absolventi bakalářského programu mohli plynule pokračovat v celém pětiletém studiu,“ uzavírá PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

Pro více informací o bakalářském studiu prosím sledujte webové stránky pharm.muni.cz nebo fakultní sociální sítě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info