Farmaceutická fakulta připravuje nový studijní program Kosmetické prostředky

Kosmetika, péče o pokožku, vlasy a nehty, přírodní i syntetické materiály a jejich interakce s lidskými buňkami, to je výčet několika témat a oborů, které bude již brzy možnost studovat na brněnské Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity. V akademickém roce 2023/2024 plánuje fakulta otevřít nový bakalářský studijní program pro první desítky uchazečů. Tento studijní program bude naprosto unikátní svým obsahem a s obdobným multidisciplinárním zaměřením ho nenabízí žádná jiná vysoká škola v České republice.

16. 11. 2022

Na přípravě nového bakalářského programu se intenzivně pracovalo několik měsíců. Jeho vize pak vznikla již před dvěma lety. „Přemýšleli jsme, jakým směrem bychom mohli rozšířit a obohatit studium na Farmaceutické fakultě a napadla nás myšlenka propojení problematiky péče o zdraví a osobní hygieny prostřednictvím kosmetických prostředků, u nichž se uplatňuje do jisté míry podobný soubor principů a znalostí, jako v případě léčiv,“ říká prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty. Po nezbytných přípravných a administrativních krocích uvnitř fakulty byl návrh bakalářského studijního programu předložen Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, kde byl úspěšně schválen a postoupen Národnímu akreditačnímu úřadu.

Kosmetologie a kosmetické prostředky jsou trendem naší doby a jejich odborné studium zvýší profesionalitu a kvalitu pracovníků v této oblasti. „V posledních letech vzrůstá zájem o kvalitní produkty osobní hygieny, péče o tělo, krásu a služby s nimi spojené. Cílem realizace studijního programu zaměřeného na oblast kosmetických prostředků je příprava absolventů, kteří budou mít profesionální znalosti na vysoké úrovni, budou umět komunikovat se zákazníkem a budou mít odbornost v medicínské, chemické, technologické a regulační oblasti kosmetologie,“ komentuje PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., proděkanka Farmaceutické fakulty, která se významně podílela na přípravě nového programu.

V prvním čtvrtletí příštího roku by měl být nový bakalářský studijní program Kosmetické prostředky akreditován. Podávání přihlášek ke studiu a přijímací zkoušky tak proběhne v jiném harmonogramu, než jsou uchazeči o studium na univerzitě zvyklí. „Přihlášky bude zřejmě možné podávat až na jaře 2023, samotná přijímací zkouška pak proběhne v létě. První studenti by pak mohli nastoupit na fakultu klasicky v září 2023. Plánujeme jich přijmout několik desítek,“ doplňuje PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

V rámci výuky nového bakalářského programu bude Farmaceutická fakulta spolupracovat s předními odborníky z ostatních fakult Masarykovy univerzity, jako je například Přírodovědecká, Lékařská nebo Pedagogická fakulta. „Již v tuto chvíli pracujeme na přípravě navazujícího magisterského programu, který budeme otevírat tak, aby absolventi bakalářského programu mohli plynule pokračovat v celém pětiletém studiu,“ uzavírá PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

Pro více informací o bakalářském studiu prosím sledujte webové stránky pharm.muni.cz nebo fakultní sociální sítě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info