Farmaceutická fakulta MU dostala zelenou pro nový studijní program

Dlouho očekáváná zpráva je konečně oficiální. Národní akreditační úřad udělil akreditaci novému bakalářskému studijnímu programu Kosmetické prostředky, který bude otevřen novým uchazečům již v následujícím akademickém roce. Studium programu Kosmetické prostředky nabídne uchazečům mnoho zajímavých předmětů z oblasti péče o pleť, vlasy nebo nehty, ale také vysoce odborné znalosti z oboru farmacie, biologie nebo chemie.

30. 5. 2023

Bez popisku

O akreditaci nového studijního programu bylo požádáno již v minulém roce a fakulta spustila komunikaci vůči potenciálním uchazečům. „Na pozitivní zprávu od NAU jsme čekali několik měsíců. O to větší radost máme, že vše dopadlo výborně a my můžeme na Farmaceutické fakultě MU přivítat již v září nové studenty. Kosmetologie a kosmetické prostředky jsou trendem naší doby. Jejich atraktivita je dlouhodobě na vzestupu, proto věříme, že o nový studijní program bude vysoký zájem ze strany uchazečů,“ říká děkan FaF MU David Vetchý.

Další výhodou nového studijního programu je, že bude svým obsahem naprosto unikátní. V České republice jej v této formě nenabízí žádná jiná vysoká škola. Program bude oborově široce pojatý a zaměřený hned na několik různých disciplín, proto bude ve výuce fakulta spolupracovat i s dalšími fakultami MU. Stejně tak budoucí absolventi získají hlubší znalosti, zvýší svou profesionalitu, a také kvalitu ostatních pracovníků v oblasti kosmetologie.

Po úspěšné akreditaci se ihned rozběhly další přípravné práce pro realizaci přijímacích zkoušek a dalších nezbytností potřebných pro úspěšný start nového studijního programu od září 2023. „V pátek 2. června se sejde Akademický senát Farmaceutické fakulty MU, který stanoví termín přijímacích zkoušek a potvrdí počet studentů, kteří budou ke studiu přijati," říká proděkanka pro studium Tünde Ambrus, která se významně podílela na přípravě nového programu. Zájemci o studium by se proto měli mít opravdu na pozoru a sledovat oficiální komunikační kanály fakulty. Podávání přihlášek ke studiu i přijímací zkoušky se uskuteční během letních měsíců.

Nový studijní program znamená pro Farmaceutickou fakultou veliký úspěch a potenciál v náboru nových studentů a rozšiřování aktivit celé fakulty. „Rád bych poděkoval a opravdu si vážím práce všech kolegů, kteří se na přípravě nového bakalářského studijního programu podíleli," dodává David Vetchý.

Pro nejnovější informace o termínech podávání přihlášek a konání přijímacích zkoušek prosím sledujte fakultní webové stránky a sociální sítě.

Vznik nového SP Kosmetické prostředky byl podpořen z Národního plánu obnovy v rámci projektu MUNI 3.2.1, registrační číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info