Farmaceutická fakulta má nový tým proděkanů

Děkan Farmaceutické fakulty David Vetchý představil fakultnímu akademickému senátu nové vedení fakulty, které spolu s ním budou tvořit tři proděkani, jedna proděkanka a tajemnice fakulty. Senát vyjádřil souhlas s navrženým složením.

 

22. 4. 2021

Zleva: Karel Šmejkal, Jakub Treml, Tünde Ambrus, David Vetchý, Pavel Bobáľ

Představení děkana a týmu proděkanů 

Bez popisku

Děkan David Vetchý

je absolventem Přírodovědecké fakulty MU i Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) Brno. V roce 2009 se na VFU Brno úspěšně habilitoval v oboru Farmaceutická technologie – galenická farmacie. Od roku 2012 působil jako přednosta Ústavu technologie léků Farmaceutické fakulty VFU Brno, od roku 2020 je přednostou Ústavu farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty MU. 

Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na vývoj a hodnocení lékových forem na bázi polymerů s řízeným uvolňováním léčiva, přípravu lékových forem se špatně rozpustnými a těžko vstřebatelnými léčivými látkami a vývoj a hodnocení pevných forem se specifickými, prakticky využitelnými vlastnostmi.

Bez popisku

Proděkan pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci Karel Šmejkal

je absolventem Farmaceutické fakulty VFU Brno. V roce 2020 byl na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy jmenován profesorem oboru Farmakognosie. Od roku 2016 působí jako přednosta Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty MU, dříve Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty VFU Brno.

V roli proděkana a statutárního zástupce děkana bude mít na starosti hlavně mezinárodní vztahy a internacionalizaci, záležitosti týkající se anglického studijního programu, prezentaci fakulty na mezinárodní úrovni a zapojování a fakulty do mezinárodních projektů. 

Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na izolaci přírodních látek s protizánětlivou, antibakteriální a cytotoxickou aktivitu, zvláště prenylovaných fenolů.

Bez popisku

Proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvoj Jakub Treml

je absolventem Farmaceutické fakulty VFU Brno. Na stejné fakultě získal v roce 2013 titul PharmDr. studiem oboru farmakognozie a v roce 2015 titul Ph.D. ve stejném oboru. Od roku 2020 působí jako přednosta Ústavu molekulární farmacie Farmaceutické fakulty MU.

Vědecky se zaměřuje na testování biologické aktivity přírodních a syntetických látek, konkrétně jde o antioxidační, protizánětlivou a antidiabetickou aktivitu in vitro sledovanou na buněčných kulturách pomocí molekulárně biologických metod. Věnuje se také testování antimikrobiální a antibiofilmové aktivity na bakteriích.

V roli proděkana bude mít na starosti koordinaci přesunu fakulty do kampusu v Bohunicích, rozvoj fakulty v otázkách strategie a koordinaci vnějších vztahů fakulty.

Bez popisku

Proděkanka pro studium Tünde Ambrus

je absolventkou Farmaceutické fakulty VFU Brno. Na téže fakultě získala i tituly PharmDr. a Ph.D. v oboru Sociální farmacie-lékárenství. Od roku 2008 působí na Ústavu aplikované farmacie, od února 2018 vykonávala funkci proděkanky pro vzdělávání Farmaceutické fakulty VFU Brno a od července 2020 byla pověřena výkonem funkce proděkanky pro studium Farmaceutické fakulty MU.

Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na vybrané otázky historického vývoje farmacie zejména ve středoevropském prostoru, společenské aspekty farmaceutické profese a postavení farmacie ve společnosti.

V gesci proděkanky pro studium bude řízení studijních záležitostí v magisterském studijním programu Farmacie, spolupráce na anglickém studijním programu Pharmacy a rigorózní řízení, včetně koordinace zajišťování a hodnocení kvality a akreditace pregraduálních studijních programů.

Bez popisku

Proděkan pro výzkum a doktorské studium Pavel Bobáľ

je absolventem Chemicko-technologické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě. V roce 2019 se na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy úspěšně habilitoval v oboru Farmaceutická chemie. Od roku 2009 působí na Ústavu chemických léčiv Farmaceutické fakulty VFU Brno, následně MU, dříve pracoval v průmyslu v oblasti vývoje syntéz aktivních farmaceutických substancí.

Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na vývoj nových syntetických přístupů pro syntézu biologicky aktivních molekul, medicinální chemii v oblasti protinádorových léčiv a vývoj nových fluoroforů pro detekci biomolekul.

V roli proděkana bude mít na starosti oblast vědy, výzkumu, projektové podpory, doktorského studia, transferu poznatků a technologií, smluvního výzkumu a ediční činnosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info