Díky Visegrádskému fondu přijeli do Brna polští a slovenští studenti

Na půdě naší Farmaceutické fakulty jsme v květnu 2022 přivítali studenty a výzkumníky z Polska a Slovenska. Projekt řešený v rámci z Visegrádského fondu je realizován vzájemným setkáváním, předáváním znalosti a zkušeností z oblasti syntézy a analýzy léčiv, vývoje léčiv, hodnocením biologických vlastností - drug designu, až do května 2023. Cílem celého projektu je sdílet různé pohledy a přístupy v rámci vědecké práce, cíleného vzdělávání a navázání pevných vazeb pro přeshraniční vědeckou práci.

15. 6. 2022

Pětidenní stáž, kterou u nás zahraniční kolegyně a kolegové absolvovali, měla velice zajímavý a dynamický program. Většina odborného programu se odehrávala přímo na Ústavu chemických léčiv Farmaceutické fakulty, kdy si účastníci mohli vyzkoušet vlastní laboratorní práci při řešení praktických úkolů např. syntetizovat léčivo paracetamol. Připravované léčivé látky si pak mohli otestovat k potvrzení jejich struktury, čistoty a obsahu. Při této příležitosti byli účastníci promícháni, a tak byla praktická spolupráce skutečně mezinárodní. Při hodnocení kvality produktů bylo využito několika metod, jako je například infračervená spektroskopie, UV/Vis spektrofotometrie, nukleární magnetická rezonance nebo vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Zkušení pedagogové Farmaceutické fakulty vždy vysvětlili princip metody a pomáhali jim využitím těchto metod.

Na závěr pětidenní stáže představili naši akademici hostům postupy a metody biologického hodnocení potenciálních léčiv v laboratořích Ústavu farmakologie a toxikologie, kde si účastníci mohli také sami vyzkoušet hodnocení toxicity a viděli praktické ukázky účinku léčiv na animálním modelu.

V dalším programu pak navštívili polští a slovenští hosté SIMU centrum nacházející se v Univerzitním kampusu Bohunice. Centrum je vybaveno jako reálná nemocnice, takže si zde budoucí absolventi mohli nanečisto vyzkoušet skutečné procesy související se záchranou lidských životů.

Mimo stáží na jednotlivých univerzitách budou účastníci z řad studentů a pedagogů připravovat osvětové články pro širokou veřejnost na téma vývoj léků a cesta léku až do těla pacienta. Projekt přeshraniční spolupráce několika univerzit je praktickou ukázkou, jak si předat efektivně dovednosti, obohatit dále studium a navázat pevné přátelské vazby.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info