Děkan Farmaceutické fakulty převzal výroční pamětní medaili

V úterý 18. 10. se konalo v aule Univerzity Komenského v Bratislavě slavnostní zasedání vědecké rady a akademického senátu u příležitosti 70. výročí založení Farmaceutické fakulty v Bratislavě. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví SK a zúčastnilo se jí mnoho význačných hostů z řad rektorů univerzit v Bratislavě a Košicích, děkanů farmaceutických fakult z Hradce Králové a Brna a také zástupci Ministerstva zdravotnictví SK a další akademičtí představitelé.

21. 10. 2022

Významní hosté pronesli slavnostní proslovy a byla jim v rámci výročí jubilea 70 let předána pamětní medaile. Jedním z oceněných byl i děkan Farmaceutické fakulty v Brně prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, PhD., který byl požádán, aby pronesl slavnostní řeč. Obě farmaceutické fakulty (brněnská i bratislavská) slaví někdy obtížných, ale především stejně krásných 70 let. Děkan bratislavské Univerzity Komenského byl v minulém týdnu hostem oslav na Farmaceutické fakultě v Brně.

Pamětníci jistě vědí, že historie obou našich fakult je velice úzce propojená. Krátce po vzniku naší fakulty došlo v roce 1960 k jejímu zrušení v Brně, přesunutí a sloučení s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě. Bratislava se tak stala ústředním bodem na farmaceutické mapě a veškeré vzdělání, věda a výzkum se soustředily po dlouhou dobu právě sem.

„Velice si vážím, že můžeme na tyto roky vzájemné blízké spolupráce nadále navazovat a že mohu bez obav prohlásit, že jsme kvalitními partnery na poli vzdělání, výzkumu a vývoje. Naším společným cílem je rozvoj vědy a výzkumu, který chceme opřít o propojení s dalšími univerzitami, s farmaceutickým průmyslem i s relevantními národními a zahraničními partnery,“ dodává děkan prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, PhD.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info