Akademický senát VFU Brno dnes schválil přechod farmaceutické fakulty na MU

Součástí Masarykovy univerzity (MU) by se od 1. července 2020 měla stát farmaceutická fakulta, která je nyní součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno). Akademický senát VFU Brno dnes schválil přechod farmaceutické fakulty z VFU Brno na MU k 30. červnu 2020, na MU budou senátoři o vzniku nové farmaceutické fakulty jednat 4. května 2020.

8. 4. 2020

Senáty obou univerzit už také vyjádřily souhlas s uzavřením potřebných smluv zajišťujících podmínky přesunu. Studenti by tak mohli bez přerušení pokračovat v započatých studiích na nově vzniklé fakultě na MU a na MU přejdou také všichni zaměstnanci FaF VFU Brno. Výuka bude zatím probíhat dál v prostorách VFU. Více informací je dostupných na webu www.muni.cz/farmacie.

„O možnosti přesunout farmaceutickou fakultu na naši univerzitu jsme začali jednat společně s rektorem VFU Brno bezprostředně po mém nástupu do funkce rektora. Události posledních dnů jen potvrdily dlouhodobě vnímanou potřebu velmi úzké součinnosti farmacie, medicíny a dalších vědních oborů rozvíjených na naší univerzitě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě,“ zdůraznil rektor MU Martin Bareš.

„VFU Brno vyšla vstříc požadavku obnovit farmaceutické vzdělávání ve městě Brně v roce 1991. Za 29 let se na VFU Brno podařilo vybudovat plnohodnotnou farmaceutickou fakultu vysoké úrovně. Podporou přesunu farmaceutického vzdělávání na Masarykovu univerzitu VFU Brno vyšla vstříc společenskému zájmu uskutečňovat v rámci České republiky farmaceutické vzdělávání v co možná nejvyšší kvalitě, což do budoucna vyžaduje propojení institucionálního zázemí farmacie a humánní medicíny,“ řekl rektor VFU Alois Nečas.

Stejně jako zaměstnanci budou i stávající studenti farmaceutické fakulty bez přerušení pokračovat od 1. července 2020 na nové fakultě MU. Výuka bude dál probíhat ve stávajících prostorách v areálu VFU, které si Masarykova univerzita pronajme. Do budoucna se počítá s tím, že by se fakulta stala součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Zcela minimálně pocítí změnu uchazeči o studium farmacie a posléze i studenti prvních ročníků. Aktuální přijímací řízení se odehraje ještě na Farmaceutické fakultě VFU. Uchazeči, kteří budou přijati, budou mít možnost nastoupit na Farmaceutickou fakultu MU, která by měla vzniknout k 1. červenci 2020. Na stávající studenty farmaceutické fakulty bude MU pohlížet, jako by ke změně jejich studia nedošlo, a tato změna tak nebude mít negativní vliv na jejich ubytovací a další stipendia ani na případný vznik povinnosti hradit poplatky za prodlouženou dobu studia.

Pro současné studenty a zaměstnance MU bude rozšíření školy o další fakultu znamenat především příležitost víc spolupracovat s novými kolegy a spolužáky v oboru farmacie. S ohledem na historický kontext, kdy byla farmaceutická fakulta součástí Masarykovy univerzity už v letech 1952 až 1960, bude v historickém pořadí fakult uváděna jako šestá. Nejmladší, a tedy nově desátou fakultou, bude stále Fakulta sportovních studií MU. ​


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info