Advances in Pharmaceutical Sciences and Practise

Ve čtvrtek k nám na fakultu zavítali vědci ze Španělska, konkrétně prof. Javier Ramon Azcón z Barcelony a prof. María-Jesús Pérez-Pérez z Madridu.

24. 4. 2023

Bez popisku

Nejprve přednášela prof. María-Jesús Pérez-Pérez na téma Antiviral drug discovery: approaches and challenges. Ve své přednášce popsala různé přístupy k vývoji antivirotik, primárně vyzdvihla objevování antivirotik se zaměřením na hostitelské faktory. Závěrem představila vlastní zkušenosti s identifikací a optimalizací inhibitorů replikace CHIKV (Chikungunya virus), které ilustrují, jak může společné úsilí akademických skupin vést ke zkoumání nového mechanismu účinku antivirotik.

Druhou přednášku na téma Training-on-a-Chip: a multi-organ device to study the effect of muscle exercise on insulin secretion in vitro přijel přednést prof. Javier Ramon Azcón. Ten se ve svém výzkumu zabývá modelováním onemocnění DM2 a objevováním léků tím, že pomocí zařízení typu orgán na čipu poskytují biologicky relevantní modely tkání a orgánů in vitro integrované s biosenzory. V rámci přednášky poukázal na možnost sledování sekrece myokinů vyvolané kontrakcí a jejich vlivu na produkci inzulínu beta-buňkami.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info