Advances in Pharmaceutical Sciences and Practise

Prof. Borut Štrukelj z University of Ljubljana přednášel na téma: Recombinant probiotics, an alternative medicines instead of antibiotics.

18. 4. 2023

Bez popisku

Prof. Borut Štrukelj z University of Ljubljana v rámci přednášky nastínil rizika a dopady zvyšující se rezistence vůči antibiotikům. Primárně vyzdvihl původce průjmu spojeného s antibiotiky, který představuje závažná rizika hlavně pro starší a imunokompromitované pacienty, Clostridium difficile. Popsal momentální přístup k léčbě bakteriálních onemocnění – antibiotika, monoklonální protilátky, chirurgický zákrok, probiotika a transplantace fekální mikrobioty, ale hlavně nový, alternativní přístup, kterým je vývoj rekombinantních probiotik v léčbě nebo vývoji infekcí vyvolaných C. difficile

Rekombinantní probiotika využívají probiotické působení laktobacilů ve střevě a produkci proteinů vyvazujících klostridiové toxiny. Hlavním omezení použití je fakt, že jde o geneticky modifikované organismy (GMO). Prof. Štrukelj také nastínil nedávno publikovaný postup přípravy, díky kterému výsledný produkt nepodléhá omezení pro GMO.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info