4 z 5 doktorských programů vyhodnotila mezinárodní komise jako excelentní

Ve dnech 5. až 7. září hostila Farmaceutická fakulta MU významnou návštěvu z několika zahraničních univerzit v rámci hodnocení doktorských studijních programů pomocí komise International Scientific Advisory Board (ISAB).

12. 10. 2022

Cílem této třídenní schůzky bylo zajišťování a hodnocení kvality výzkumu a doktorského studia na úrovni samostatných pracovišť, resp. doktorských studijních programů. Osobní návštěva je pak klíčovým momentem celého procesu interního systému hodnocení. Na půdě Farmaceutické fakulty jsme přivítali hodnotitele z univerzit Larkin University, Miami; Liverpool John Moores University, Liverpool; Semmelweis University, Budapešť; University of Pécs, Pécs.

Dovolujeme si s hrdostí oznámit, že 4 z 5 doktorských studijních programů na Farmaceutické fakultě byly hodnoceny jako excelentní. „Máme veľkú radosť, že medzinárodná hodnotiaca komisia vydala tak pozitívnu záverečnú správu o našich doktorandských programoch. Vnímame to samozrejme ako vizitku kvalitnej práce celého nášho tímu a nový impulz na ďalšie zlepšovanie doktorandských študijných programov.,“ říká doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc., proděkan pro výzkum, doktorské studium a transfer technologií Farmaceutické fakulty.

Mezi výstupy závěrečné zprávy hodnotící komise patří také doporučení pro vedení fakulty, v jakých oblastech je možné se nadále zlepšovat. V neposlední řadě pak komise nastínila možnosti dalšího rozvoje studijních programů. „Vážime si skúsenosti a nevšedné pohľady, ktoré kolegovia z medzinárodných univerzít môžu priniesť na našu akademickú pôdu. Budeme určite na mnohé odporúčania nadväzovať,“ dodává doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info