pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  2021-04
1. 4. 2021, 12:21

NEWSLETTER PHARM MUNI

FAKULTA

NOVÝ DĚKAN FARMACEUTICKÉ FAKULTY

Naše fakulta má nového děkana doc. Davida Vetchého. Na návrh Akademického senátu FaF MU ho k 1. 4. do funkce jmenoval rektor MU prof. Martin Bareš.  Za cíl si doc. Vetchý klade především plnou integraci naší fakulty do struktur Masarykovy univerzity, první kroky diskutoval s rektorem hned po jmenování. V plánu má také úzkou spolupráci s týmy z Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU a institutem CEITEC. Více o jmenování zdezde.
 "Chci vést fakultu plně integrovanou do Masarykovy univerzity," říká nový děkan.​

STUDIJNÍ AGENDA

ORGANIZACE STUDIA

V jarním semestru bude výuka probíhat kombinací distanční (přednášky, semináře) a prezenční (laboratorní cvičení, vybrané semináře) formy. Pro aktuální informace o způsobu organizace výuky v jednotlivých předmětech sledujte interaktivní osnovy předmětů v IS, pokyny vyučujících, příp. garantů předmětů.
Pokyn FaF MU č. 2/2021 "Realizace výuky v jarním semestru akademického roku 2020/2021"
V případě administrativních problémů souvisejících se studiem kontaktujte Studijní oddělení.

Při vstupu do budov univerzity a prezenční výuky nezapomínejte prosím na ochranu nosu a úst, dezinfekci rukou a dodržování bezpečných rozestupů.

Jaro 2021
1. 3. 2021 – 28. 5. 2021 výuka (13 týdnů)
31. 5. 2021 – 9. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů)

Studijní katalog 2020/2021 je ke stažení zde.


PRO STUDENTY 5. ROČNÍKU:

do 16. 4.      odevzdání DP a splnění všech studijních povinnosti (zápočty, zkoušky)
17. 4. - 9. 5. podávání přihlášek ke SZZ přes IS
31. 5. - 4. 6. předpokládaný termín obhajob DP
7. 6. - 11. 6. předpokládaný termín SZZ

AKADEMICKÝ SENÁT

Akademický senát na svém zasedání dne 25. 3. schválil Rozpočet fakulty na rok 2021 a Strategický záměr FaF MU pro roky 2021-2028, včetně Priorit pro rok 2021.

STŘÍPKY Z ÚSTAVŮ

Dne 10. 6. proběhne na Ústavu farmakologie a toxikologie pod záštitou Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárního lékařství ČAZV tradiční Květinův den. Deadline přihlášek včetně abstraktu prezentace je 30. 4.

V březnu proběhly na FaF MU státní rigorózní zkoušky a máme první tři absolventy, a to z oborů Farmaceutická technologie a Farmakologie a toxikologie. Absolventům gratulujeme!

 

PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ

NOVÝ WEB PROJEKTOVÉ PODPORY

Od dubna má fakulta nový web projektové podpory! Naleznete na něm aktuální výzvy, granty rozdělené podle poskytovatelů i všechny potřebné dokumenty. V případě, že potřebujete pomoc nebo radu s podáním či realizací projektu, kontaktujte projektovou podporu. V rámci sekce Ocenění a nominace můžete nově i přihlásit své kolegy do externích soutěží. Těšíme se na spolupráci.

PERSONÁLNÍ

Novým pracovníkem IT oddělení fakulty je od 1. 4.  Oldřich Chmela. Najdete ho v budově 44, v 2. patře v laboratorním traktu vpravo. 

ABSOLVENTI

ALUMNI SÍŤ FAF BRNO - hledáme své absolventy!

Stále hledáme své absolventy! Vystudoval jsi Farmaceutickou fakultu v Brně? Nebo někdo z tvých příbuzných, kamarádů, kolegů v lékárně?  Pomozte nám vybudovat funkční a živou síť absolventů! Spojte se se svou fakultou vyplněním krátkého formuláře:  zde

STŘÍPKY Z FAKULTY

DISPENZAČNÍ OPTIMA

Cílem projektu je systematicky vytvářet tzv. dispenzační optima nejdůležitějších léčivých látek, používaných v praxi. Vytvořené materiály budou jedním z nástrojů pro zkvalitnění dispenzace v lékárně a poslouží pro vzdělávání lékárníků v kontinuálním vzdělávání nebo studentům farmaceutických fakult. Na tvorbě se budou podílet týmy složené z lékárníků z praxe a odborníků z Farmaceutických fakult v ČR.
Jedná se o společný projekt České farmaceutické společnosti ČLS JEP, České lékárnické komory, Mladých lékárníků a Farmaceutických fakult MU v Brně a UK v Hradci Králové.

 

ZAHRANIČÍ

ERASMUS+

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakulty se mohou zúčastnit zahraničního pobytu v programu Erasmus+. Aktuálně jsou otevřené přihlášky do programu STA (výuková mobilita) a STT (stínování kolegů či účast na semináři) pro výjezdy po celý ak. rok 2021/22.

Sběr přihlášek je otevřen od 22. 3. do 25. 4. 2021.

Další informace naleznete na webu.

Studenti se aktuálně mohou hlásit na praktické pobyty v programu Erasmus+ (uzávěrka přihlášek je 30. 4.). Dále je otevřen cyklus přihlášek v programu Freemovers a přijímají se žádosti o speciální granty na krátkodobé pobyty. Na všechny uvedené mobility mohou studenti vyrazit již toto léto! Více informací najdete na webu CZS.

PŘIPRAVUJEME

KALENDÁŘ AKCÍ

5. 4. Přípravný kurz k přijímacím zkouškám - druhý běh

6. - 7. 4. JOB FAIR veletrh pracovních příležitosti

22. 4. Zasedání AS FaF MU

27. 4. Studentská vědecká konference

PŘEDSTAVUJEME

ÚSTAV PŘÍRODNÍCH LÉČIV

Baví tě rostliny a zajímá tě, co vše skrývají? Pak je tento ústav přímo pro tebe!

Izolujeme a identifikujeme nové léčivé látky z rostlin a zkoumáme jejich účinky.

 

Univerzitní semafor

Informace k aktuálně platným opatřením naleznete zde.

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook