pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  14. 12. 2022, 10:28

NEWSLETTER PHARM MUNI

Přejeme všem krásné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku!

Jménem Farmaceutické fakulty vám přejeme klidné a veselé Vánoce a jen to nejlepší do nového roku 2023. Děkujeme za hojnou účast na vánočním večírku fakulty, který se opravdu povedl.  Užijte si sváteční volno a budeme se těšit plni síly a optimismu na viděnou v dalším roce!

Novým proděkanem fakulty se stal doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D

S platností od 1. prosince jmenuje děkan Farmaceutické fakulty doc. PharmDr. Petera Kollára, Ph.D. proděkanem pro záležitosti studentů, absolventů a personální rozvoj.

Gratulujeme a přejeme novému proděkanovi mnoho úspěchů v jeho další práci!

Prof. Šmejkal převzal ocenění MUNI Scientist

V krásných prostorech augustiniánského opatství se na konci listopadu předávaly prestižní ceny Grantové agentury Masarykovy univerzity. Oceněn byl i zástupce Farmaceutické fakulty prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.  Smyslem grantové agentury MUNI je podporovat talentované vědce a týmy v jejich práci. Ocenění MUNI Scientist pak vyzdvihuje významný úspěch v oblasti výzkumu a vývoje napříč různými vědními obory. Ceny letos získalo jedenapadesát vědců a vědkyň, kteří v uplynulém roce dosáhli ve své výzkumné práci výjimečných výsledků. Gratulujeme prof. Karlu Šmejkalovi a přejeme mu mnoho dalších úspěchů a podobných ocenění v jeho další profesní kariéře.

PharmDr. Dominik Grega, Ph.D. převzal cenu prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu

Prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová včera udělila cenu za excelentní výsledky v doktorském studiu na MU 33 absolventům a jejich školitelům. Z Farmaceutické fakulty převzal cenu PharmDr. Dominik Grega, Ph.D. se svým školitelem doc. RNDr. Jozefem Kolářem, CSc. za práci ve studijním oboru Bezpečnost a kvalita léčiv. Během DSP studia se Dominik Grega v rámci farmakoekonomiky věnoval nepřímým nákladům u pacientů s revmatoidní artritidou. K ocenění gratulujeme a přejeme spoustu dalších kariérních úspěchů.

Oddělení ICV otevírá nové kurzy pro veřejnost

Oddělení ICV ve spolupráci s akademickými pracovníky pravidelně pořádá nespočet zajímavých kurzů pro veřejnost. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se zajímá o témata zmíněná níže, právě probíhá přihlašování na kurzy:

Kosmetické prostředky v péči o pokožku: Poznejte je blíž! (18. 1. - 5. 4. 2023)

Management ve farmacii (9. 2. - 27. 4. 2023)

Zároveň nyní běží přihlašování na 2. běh přípravného kurzu, který začne v lednu:

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu - 2. běh (16. 1. - 26. 3.2023)

Přehled stávajících kurzů lze najít na webu ICV FaF a tvoří pouze malou část z témat, která mohou odborníci z naší fakulty veřejnosti nabídnout a rádi budeme tuto nabídku rozšiřovat. 

Studenti FaF vyjeli v rámci Erasmus+ do Litvy

Na přelomu října a listopadu vycestovalo 5 našich studentů na kurz Creating Safe Cosmetic Products. To vše v rámci programu “BIP” (Blended Intensive Programme) zaštítěným Erasmus+. Celý program začal třemi týdny online přednášek, na kterých se podílelo 5 partnerských univerzit. Poté studenti vyjeli na 10 dní na European University of Health Sciences do Litvy na praktické semináře a laboratorní cvičení. Ačkoli byl o účast veliký zájem, FaF mohla poslat bohužel jen 5 studentů. V příštím roce bychom ale opět chtěli podobný program nabídnout.

Od 1. 12. 2022 nastoupil na Farmaceutickou fakultu nový kolega Samo Laktič. Samo bude pracovat na pozici Projektový manažer OVPPPhD a bude úzce spolupracovat s naší projektovou manažerkou Sabinou Krejčiříkovou. V případě potřeby se na něj neváhejte obrátit na laktics@pharm.muni.cz nebo na  774 277 985.

Školení Open Science pro akademické pracovníky

V lednu bude na Farmaceutické fakultě probíhat školení Open Science. Školení je povinné pro všechny akademické pracovníky.

HR Award

HR Award informační okénko

  • Od 1. 12. 2022 na Ústav chemických léčiva nastoupila nová kolegyně, Mgr. Karolína Šeligová. V rámci zkráceného úvazku řeší s RNDr. Havránkovou projekt MUNI/G/1002/2021 – Insight into CAIX structure and function and design of celective inhibitors as potential anti-cancer drugs.
  • V prosinci jsme se rozloučili s HR Award manažerkou Mgr. Helenou Mackovou, za odvedenou práci jí děkujeme. Od nového roku na pozici HR Award manažerky nastupuje Ing. Lea Antošová. Její úvazek bude rozdělen na pozici manažerka HR Award na oddělení pro kvalitu a na pozici personální manažerka na personálním oddělení.
  • Personální oddělení se zúčastnilo pracovní skupiny Adaptace, kde jsme se přihlásili do projektu elektronické Adaptace. Rádi bychom tento proces za pomoci s ÚVT spustili ve 2. čtvrtletí roku 2023.
  • K 1. 1. 2023 je vydán nový Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity a prováděcí předpis na FaF Opatření č.1/2023 FaF k ŘVŘ a také praktická příručka k tomuto Opatření.
  • Od 1. 1. 2023 nastupuje na Ústav chemických léčiv Mgr. Michal Greguš na pozici asistent.
  • Na konci roku 2022 bychom chtěli všem zaměstnancům, kteří u nás pracovali na DPP (47 zaměstnanců) a DPČ (16 zaměstnanců), poděkovat za vynikající spolupráci.
  • Přírodovědecké fakultě děkujeme za poskytnutí a součinnost při tvorbě příručky k procesu výběrového řízení. Velice si této spolupráce vážíme.

Studijní agenda

Pro studenty 5. ročníků

28. 11. - 16. 12. Podání přihlášek ke státnicím
16. 1. - 3. 2. Státnicové období

 

Studijní agenda

Organizace podzimního semestru

12. 9. 2022 Začátek výuky
16. 12. 2022 Konec výuky
2. 1. - 10. 2. 2023 Zkouškové období

Sledujte nás na sociálních sítích!

Sledujte dění na fakultě na našich sociálních sítích:

Instagram – Wikipedie Instagram: @munipharm

File:Facebook icon 2013.svg - Wikimedia Commons Facebook: Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

Soubor:LinkedIn logo initials.png – Wikipedie LinkedIn: Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook