pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  15. 12. 2021, 11:40

NEWSLETTER PHARM MUNI

STUDIJNÍ AGENDA

ORGANIZACE STUDIA

V souladu s aktuálními opatřeními pokračuje výuka v podzimním semestru 2021/2022 prezenčně. Provoz se řídí univerzitním semaforem. Od 22. listopadu 2021 přešla fakulta do žlutého stupně. Ve všech formách výuky je nutné zajistit rozestupy min. 1,5 m mezi přítomnými osobami. Vedení fakulty opatření vybralo jako jedno ze dvou možných režimů výuky odpovídající dané situaci. Nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest (respirátor) ve všech prostorách fakulty. Prezenční forma ukončování předmětů (zápočty, zkoušky) je možná s rozestupy min. 1,5 m a ochranou dýchacích cest. Další podrobnosti zde.

Pro aktuální informace sledujte pokyny vyučujících, příp. garantů předmětů.
V případě administrativních problémů souvisejících se studiem kontaktujte Studijní oddělení.

Podzim 2021
13. 9. 2021 – 17. 12. 2021 výuka (14 týdnů)
3. 1. 2022 – 11. 2. 2022 zkouškové období (6 týdnů)


Pokyny k závěru studia v MSP Farmacie v podzimním semestru 2021/2022.

Studijní katalog 2021/2022 je ke stažení zde. 

OCENĚNÍ

Jiří Zeman je držitelem MUNI Innovation Award

Cenu za inovační počin MUNI Innovation Award získal z naší fakulty Jiří Zeman z Ústavu farmaceutické technologie. Cena byla udělena za vývoj systému pro detekci různých toxických látek, který je využitelný jak pro záchranu životů, tak pro zjištění přítomnosti ekologických polutantů nejrůznějšího původu, a to v globálním měřítku.

INTERNACIONALIZACE

Přednáška profesora Dal´Acqua z prestižní italské univerzity

Začátkem prosince přednášel studentům odborník na fytochemii a farmakognozii profesor Stefano Dal´Acqua (Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences, University of Padua) na téma „NMR, LC-DAD-MS, GC-MS analysis of cannabis products, some selected examples of quali quantitative approaches and fast strategies of cannabinoid detection” a “Comprehensive analysis of plant extracts combining NMR and LC-MS approaches: selected examples”.  V rámci spolupráce fakulty a University of Padua, která paří k prestižním světovým univerzitám (TOP 300), byla diskutována možnost výměny studentů i akademických pracovníků a také prohloubení vědecké spolupráce v oblasti fytochemie a strukturní analýzy přírodních látek.

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MANAGEMENT VE FARMACII

Zájemci mají stále možnost hlásit se na jednotlivé přednášky kurzu Management ve farmacii, který ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU nabízí fakulta až do 17. února. Po Novém roce se budou přednášky věnovat například managementu lékáren a farmaceutického průmyslu, jejich marketingu a finančnímu řízení, přístupu orientovanému na pacienta, nebo výrobě a distribuci léčiv v souvislosti se zabráněním vstupu padělků na trh. 

Podrobnosti
 

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

2. běh přípravného kurzu k přijímacím zkouškám

Máte ve svém okolí někoho, kdo má zájem studovat farmacii a obává se přijímaček? Už 17. ledna startuje další přípravný kurz, kde si uchazeči oživí a doplní znalosti z chemie, biologie a fyziky a připraví se nejen na oborové testy PHARM MUNI, ale i na jiné fakulty.  Na závěr kurzu bude možnost absolvovat zkrácenou formou přijímací zkoušku nanečisto, která zahrnuje otázky ze všech částí písemné přijímací zkoušky (tedy i otázky z testu všeobecných studijních předpokladů).

Více o kurzu

STUDIUM

Pokračuje příprava nových studijních programů

Po projednání záměru vzniku bakalářského programu Kosmetické prostředky a navazujícího magisterského programu Kosmetologie a kosmetické prostředky na říjnovém zasedání Vědecké rady a Akademického senátu FaF byl v polovině listopadu záměr předložený fakultou projednán a podpořen i Radou pro vnitřní hodnocení MU. Rozšíření studijní nabídky fakulty je jedním z předpokladů našeho růstu a plnohodnotné integrace do MU. Teď bude následovat příprava kompletního návrhu obou nových studijních programů a žádostí o jejich akreditaci. V případě úspěchu by mohli první studenti do bakalářského programu nastoupit v září 2023.

Partner fakulty

Novým partnerem fakulty se stala společnost GSK

Společnost GSK si klade cíl působení v ČR přinášet inovativní léky, vakcíny a volně prodejné produkty co největšímu množství pacientů. Společnost zahrnuje divize Pharmaceuticals (léky na předpis), Vaccines (očkovací látky) a Consumer Healthcare (spotřební produkty zdravotní péče mnoha kategorií, jako jsou léky na bolest, ústní hygiena nebo péče o pleť). Děkujeme!

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook